Pagament telemàtic de quotes empresarials a la FPHIB

  1. En procedir a la pàgina de pagament de quotes s’haurà d’indicar únicament el número d’emissora, el qual és 0761304.
    No ha d’introduir-se cap número de compte per a procedir a realitzar el pagament, únicament el número d’emissora indicat anteriorment.
  2. Prémer continuar.
  3. Introduir l’import a ingressar, el codi de compte de cotització de l’empresa i la data.
  4. En la casella de data, haurà d’introduir-se dues vegades el mes i any de la realització de l’operació, sense cap espai entre ells. Exemple: Si el pagament es realitzés al gener de 2022, les dades a introduir serien 012022012022
  5.  Introduir el mail per a la recepció del justificant de pagament i prémer Iniciar pagament.
  6. Introduir les dades de la targeta i procedir a realitzar el pagament.

Pagament de quotes empresarials