Divulgació

Avaluació de les alteracions cognitives i de la qualitat de vida relacionades amb la salut dels treballadors i de les treballadores amb alt nivell d’estrès laboral al sector d’hoteleria de les Illes Balears.

L’estudi posa de relleu el fet que els treballadors del sector d’hoteleria tendeixen a trobar-se una sèrie de factors adversos, relacionats amb la manca d’entrenament adequat i d’oportunitats de desenvolupament laboral, excés de càrrega de feina, torns laborals que no faciliten el manteniment d’una vida social estàndard, etc. i que poden posar en perill la seva satisfacció i salut laboral, repercutint així negativament en la consecució dels objectius de qualitat marcats per les empreses. Com a conseqüència de tot això, aquests empleats solen ser molt susceptibles als efectes psicosocials i cognitius que produeix l’estrès derivat de la realització de la feina.

Descarregar l’estudi (132kb)