Arxiu de l'autor: admin

Experts i agents socials estodiaran les càrregues de feina als hotels

El Govern balear ha constituït un grup de treball amb especialistes i representants de sindicats i patronals per a estudiar com les càrregues de treball als hotels incideixen en la salut dels empleats.

L’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (Ibassal) ha convocat a representants de CCOO i UGT, de les associacions empresarials d’hostaleria FEHM, ASHOME i FEHIF, i de la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals en el Sector de l’Hostaleria (FPHIB) per a formar part d’aquesta taula de treball, que té en encàrrec de fixar un mètode per a mesurar de manera objectiva les càrregues de treball en les diferents àrees professionals de la hotelería.

“El grup de treball analitzarà des d’un punt de vista tècnic les càrregues en cada lloc de treball per a millorar les condicions de treball de les persones treballadores de l’hostaleria, departament a departament”, explica el Govern en una nota de premsa.

Recorda que l’hostaleria presenta a Balears alts índexs de sinistralitat, encara que en general els accidents i malalties són de caràcter lleu.

De tots els accidents laborals de 2019, el 26,1% va correspondre a l’hostaleria i d’aquests els hotels i un altre tipus d’allotjaments van acumular el 59,3%.

“Per tipologia, els sobreesforços representen gairebé un de cada tres accidents registrats; més de la meitat, el 54,9%, els han sofert dones”, afegeix el Govern.

Amb aquesta taula de treball s’avança en la resposta a una reivindicació històrica de les cambreres de pis, que sofreixen el 27,3% de tots els accidents en l’hostaleria i en una tercera part aquests tenen que el seu origen en els sobreesforços.

Font: EFEer

Actualitzada la campanya “Cop de Calor” FPHIB

Coincidint amb l’arribada d’altes temperatures, pròpies de l’època estival, la Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears ha actualitzat els continguts editats el passat exercici sobre la campanya “Cop de Calor”.

Entre altres coses, s’ha introduït el concepte d’exposició a la radiació ultraviolada, la qual en altes concentracions, pot causar seriosos efectes negatius per al cos entre els treballadors i treballadores del sector.

A partir d’aquests materials es pretén formar i informar dels principals riscos davant els quals els treballadors poden enfrontar-se en el seu desenvolupament diari de les tasques relacionades amb el seu lloc de treball, relatives a llargues exposicions al sol.

Tots aquests materials poden ser consultats i/o descarregats, de manera gratuïta, des de la nostra web, secció de projectes i materials descargables.

Font: FPHIB

Lliurats els premis de l’XI Concurs de Cartells FPHIB – EHIB

En un acte celebrat a l’Escola d’Hostaleria dels Illes Balears, es va dur a terme el lliurament dels guardons als premiats de l’onzè concurs de cartells en matèria de prevenció de riscos laborals en hostaleria, organitzat anualment per part de la Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears i la Escola d’Hostaleria.

Al mateix van assistir la professora de la matèria, Sunilda Muntaner, així com la Directora de l’Escola, María Tugores, mentre que per part de la FPHIB va ser Silvia Montejano, com a patró d’aquesta.

En l’acte es va destacar la importància de la matèria per als futurs treballadors i treballadores del sector, els quals actualment cursen els estudis d’hostaleria, així com la labor que en aquesta matèria executa any rere any la Fundació amb campanyes, entre altres, com el citat concurs.

Una selecció dels cartells participants en aquesta edició, entre els quals destaquen els tres premiats, ja es troba en la nostra web (secció de materials descargables) per a l’ús per part de les empreses del sector en els seus centres de treball.

Font: FPHIB

Balears presenta la seva nova llei turística que exigirà a les empreses mesurades pioneres en sostenibilitat mediambiental i drets laborals

El Govern de les Illes Balears presenta la nova llei autonòmica de turisme que suposarà una inversió pública de 55 milions d’euros i un canvi substancial cap al model turístic del futur: responsable laboral i mediambientalment.

La presidenta Francina Armengol ha detallat els eixos d’aquesta normativa pionera en l’Estat en un acte a Madrid al qual han acudit un centenar de persones, entre els quals es comptaven la vicepresidenta segona del Govern d’Espanya i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, els líders estatals dels sindicats CCOO i UGT, Unai Sord i Pepe Álvarez, així com els principals representants del sector turístic de les illes.

El nou marc legal s’ha desenvolupat amb l’objectiu que les Illes Balears puguin continuar liderant el turisme gràcies a tota una sèrie de transformacions que portin al destí a ser plenament sostenible i circular.

La norma, tal com ha destacat Armengol, permetrà que les Illes liderin aquest procés entorn d’una sostenibilitat entesa en un triple vessant: social, econòmica i mediambiental. Per a això, el nou marc legal recull tota una sèrie de mesures que permetran un creixement econòmic més inclusiu i més sostenible, una millora de la convivència entre treballadors, residents i turistes, un ús més eficient dels recursos, així com un nou impuls a la col·laboració públic – privada, tal com marca la gestió dels fons europeus. Tot això per a aconseguir que les Illes Balears es converteixin en un destí pensat no sols per als turistes, sinó també per a residents i treballadors del sector.

Armengol ha defensat aquesta “estratègia ambiciosa” per a “convertir al sector turístic en motor d’impactes positius en tota la societat”, que permetrà a les illes ser “més sostenibles en el social i en l’ecològic”. La presidenta ha explicat que la col·laboració amb el sector, primer interessat a continuar a l’avantguarda mundial en la innovació turística, permetrà avançar en “una transformació que porta temps en marxa” i que suposarà “no tornar al 2019, sinó arribar a un punt millor en tots els aspectes: en qualitat de l’ocupació, en salaris, en oportunitats per als emprenedors, en negoci, en sostenibilitat ambiental i social, en competitivitat, en igualtat i drets”.

Aquesta llei considera, segons la presidenta, al turisme “com una eina que ha d’impactar de manera positiva en tota la societat”, un plantejament que generarà solucions “capaces de millorar alhora l’experiència del turista, la qualitat de vida dels residents i les condicions laborals dels treballadors” i que permetrà que “el turisme que ens va convertir en referència mundial de negoci i en paradís somiat per a l’oci, ens porti ara a liderar la regeneració ambiental i el progrés social”.

En aquest sentit, la norma contempla augmentar la protecció a les cambreres de pis, un col·lectiu molt afectat per la sinistralitat laboral. D’aquesta manera, des de l’any 2023, els hotels de les illes hauran d’instal·lar llits elevables (mecàniques o elèctriques) per a facilitar el seu treball, una mesura que implica renovar 300.000 llits i de la qual es beneficiaran més de 20.000 cambreres de pis. Cal recordar que el 35% dels accidents laborals que sofreix aquest col·lectiu estan relacionats amb els sobreesforços.

Al mateix temps, la norma aposta per una economia circular en el sector, per la qual cosa s’exigirà a totes les empreses comptar amb un pla de circularitat, la qual cosa convertirà a les Illes Balears en un destí pioner a l’hora de normativizar aquesta qüestió, i adequar al mateix temps, la normativa turística als objectius de dues lleis autonòmiques, la de Canvi Climàtic i la de Residus.

En aquesta línia, la circularitat abastarà aspectes com l’alimentació, l’ús i cura de l’aigua, els residus o les energies netes. Entre les directrius que establirà entorn d’aquestes qüestions, en l’àmbit de l’alimentació es prohibirà la utilització d’espècies classificades dins de categories amenaçades i s’establirà com a obligatòria la traçabilitat del peix i del marisc d’origen balear.

Quant a l’energia, s’obligarà els establiments turístics a canviar les calderes fuel per altres de gas natural o elèctriques, emetent anualment 57.600 quilos de CO2 menys per establiment.

Dins de l’àmbit de l’aigua, la norma estableix l’obligatorietat d’instal·lar sistemes de doble polsador en les cisternes dels WC als hotels, així com la instal·lació de dispositius d’estalvi d’aigua en aixetes de lavabos, banyeres i dutxes. També es potenciarà l’aprofitament de les aigües pluvials, la qual cosa serà un factor a tenir en compte en la millora de la classificació de l’establiment, i els allotjaments turístics hauran de mesurar el consum d’aigua.

Finalment, en qüestió de residus, la norma prohibirà l’ús dels gentileses (comoditats sanitàries de bany) d’un sol ús. Al mateix temps, els hotels hauran de substituir l’ús de paper per codis QR i també estaran obligats a mesurar el consum de residus. A més, els establiments hauran de controlar les temperatures dels edificis de manera integral, també en les zones reservades al personal, especialment en les cuines.

La norma també recull altres mesures com una modificació completa en els barems que serviran per a establir la classificació hotelera, entre els quals s’inclouen increments de la puntuació a mesures de circularitat, com l’ús d’energies renovables o sistemes d’optimització de consum.

Font: CAIB

28 d’abril, Dia Internacional sobre la Seguretat i Salut al Treball

La Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals en el sector d’Hostaleria dels Illes Balears (FPHIB) és una institució creada a l’empara del Conveni Col·lectiu d’Hostaleria per les principals organitzacions sindicals i empresarials del sector amb més de deu anys d’existència.

El seu objecte principal és el de vetllar per la seguretat i salut en el treball mitjançant el desenvolupament d’accions tendents a la millora en les condicions laborals.

És per això que de manera contínua desenvolupa campanyes i projectes que permetin als treballadors, treballadores i empreses del sector formar-se, informar-se i conèixer matèries relacionades amb la prevenció de riscos laborals que els siguin útils en el desenvolupament de les seves activitats.

En aquests passats anys, on la situació causada per la pandèmia de Covid-19 ha suposat un autèntic repte en tots els aspectes relacionats amb la prevenció de riscos laborals, la labor de la FPHIB s’ha vist acrescuda. A partir dels esforços conjunts de la pròpia Fundació i les organitzacions que la integren s’han desenvolupat continguts específics per a fer front als riscos derivats del virus dirigits a empreses, treballadors i treballadores del sector.

A més d’en aquests continguts específics relacionats amb la pandèmia, la Fundació ha continuat desenvolupant continguts formatius i informatius en matèria de prevenció de riscos laborals.

Entre altres, s’han editat uns tríptics formatius, organitzats per cadascuna de les àrees funcionals en les quals es divideix el sector, i la peculiaritat del qual resideix en què s’han elaborat en diversos idiomes (castellà, català, anglès, alemany i francès) a fi de servir com a material de formació per a aquells treballadors la llengua nativa dels quals no fos el castellà o català.

D’altra banda, i a fi d’adaptar-se a la nova realitat de mobilitat a les ciutats, es van preparar una sèrie de continguts referents a seguretat viària per a vehicles de mobilitat personal com a patinets elèctrics, bicicletes i elements similars, tan comuns actualment als nostres carrers.

Des de la FPHIB, en col·laboració amb les organitzacions empresarials i sindicals que la integren, així com a través de col·laboracions amb entitats externes de reconegut prestigi i administracions locals i autonòmiques, continuarem treballant en el desenvolupament de continguts que serveixin com a referència a treballadors, treballadores i empreses del sector d’hostaleria en tots els camps relacionats amb la prevenció.

En un dia com el d’avui, Dia Internacional sobre la Seguretat i Salut en el Treball, hem de remarcar que la prevenció de riscos laborals sigui considerada per treballadors, treballadores i empreses com una necessitat i mai com una mera obligació, de manera que el desenvolupament d’unes pràctiques de treball segures i l’adaptació de les mesures necessàries per a la seva consecució siguin objectius comuns a fi de reduir a la seva mínima expressió els riscos laborals.

Finalment, des d’aquestes línies ens posem a disposició perquè qualsevol persona relacionada amb el sector pugui fer-nos arribar els seus dubtes o consultes en matèria de prevenció als telèfons de la Fundació (871/707786 i 663900692) o bé a través del correu electrònic (gerent@fphib.es)

Onzena edició del concurs de cartells PRL FPHIB – EHIB

Per onzena edició consecutiva, aquest mes d’abril la Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears, conjuntament amb la Escola d’Hosteleria dels Illes Balears, celebra el concurs de cartelleria en matèria de prevenció de riscos laborals, entre els alumnes de primer de l’especialitat de cuina i restauració així com els alumnes de l’especialitat d’allotjament.

Així, a través de l’assignatura de prevenció de riscos laborals, impartida per la professora Sunilda Muntaner a totes dues especialitats, es duu a terme un concurs on els alumnes participants poden presentar els seus cartells formatius i informatius en matèria de prevenció de riscos en el sector.

Després d’aquesta presentació i a través dels vots dels responsables de totes dues organitzacions, se seleccionen els tres millors treballs, que són premiats en una gala a aquest efecte en la seu de la pròpia Escola, com un dels actes de fi de curs.

A més d’aquests premiats, els cartells participants seran publicats en l’APP de la FPHIB, en una secció específica a aquest efecte, i qualsevol usuari de l’aplicació podrà atorgar tres vots als treballs que consideri millors. D’aquestes votacions sorgirà un premiat més, que juntament amb els tres anteriorment citats, seran guardonats en l’acte de lliurament de premis.

Finalment i de manera paral·lela, es durà a terme un concurs a través del compte d’Instagram de la Fundació en la qual qualsevol persona, seguint unes senzilles instruccions podrà participar i obtenir un premi especial.

L’aplicació de la FPHIB pot ser descarregada a través de la store de IOS i Android.

Font: FPHIB