Avís Important. Nota informativa sobre l’acord de suspensió de recaptació de quotes empresarials a la Fundació Prevenció Hostaleria Iles Balears

En reunió ordinària del Patronat de la Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears, celebrada a Palma el dia 20 de juliol de 2023, s’ha recordat de manera unànime la suspensió defintiva de l’obligació de les empreses del sector d’hostaleria dels Illes Balears d’ingressar aportacions econòmiques a la FPHIB amb data efectes el 31 de juliol de 2023. Així doncs, l’últim període de liquidació mensual és el reportat a 30 de juny de 2023, mentre que el període de liquidació anual comprès entre agost 2022 i juliol de 2023 no esdevingui cutoas a ingressar.

En virtut del citat acord, les empreses del sector d’hostaleria dels Illes Balears no generessin noves obligacions amb la FPHIB a partir de l’1 de juliol de 2023.

Font: FPHIB

Deixa un comentari