Nous continguts en matèria de prevenció de riscos laborals en hostaleria

Dins de les línies generals d’actuació per part de la Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears (FPHIB), la generació de nous elements formatius i informatius per als treballadors, treballadores i empreses és un dels pilars fonamentals.

Per això de forma regular la FPHIB, de manera autònoma o en conjunció amb altres organismes o empreses del sector, edita aquest tipus de materials que siguin d’utilitat per a continuar treballant a reduir els accidents laborals en el sector d’hostaleria dels Illes Balears.

Actualment es treballa en l’edició de nous continguts en matèria de prevenció de riscos en hostaleria, amb la peculiaritat que aquests elements es desenvoluparan en format audiovisual, a fi de facilitar la seva utilització entre els usuaris destí.

Aquests elements passaran a complementar els ja existents dins de les diferents plataformes en les quals la Fundació ja es troba representada (Youtube i Vimeo), amb l’objectiu d’abordar noves temàtiques d’especial rellevància en el sector com podrien ser els treballs amb altes temperatures o la prevenció davant riscos específics del sector, entre altres.

Els canals on es podran consultar aquests nous elements són:

Youtube: https://www.youtube.com/@fundacion_phib

Vimeo: https://vimeo.com/fphib

Font: FPHIB

Deixa un comentari