Presentada l’Estratègia de Salut Laboral 2023-2027 de Balears

El Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, va presentar la setmana passada juntament amb el director del IBASSAL, Rubén Castro, i els agents econòmics i socials, la nova Estratègia de salut laboral de les Illes Balears 2023-2027, que neix amb la voluntat i l’objectiu “d’aconseguir reduir la sinistralitat i les malalties professionals a través d’un tractament integral de la salut en els àmbits de treball”.

El Conseller va destacar, abans de detallar les mesures, que des de la posada en marxa del IBASSAL la sinistralitat ha caigut més d’un 20% i que, en relació a l’any 2019 (sense efecte COVID), en el 2022 l’índex de sinistralitat ha caigut un 7,5%, per la qual cosa ha indicat que cal continuar treballant en la mateixa línia per a continuar reduint accidents.

Aquest document, aprovat pel Consell rector i el Consell de direcció de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL), és fruit d’un profund debat amb agents econòmics i socials per a conèixer millor les causes que provoquen l’accidentalitat a les Illes, i actuar per a combatre aquesta bretxa. D’aquesta manera, s’han aprovat un total de 122 mesures i actuacions englobades en 7 grans objectius, dels quals quatre són estratègics i tres són transversals.

El pressupost per a cobrir la durada de l’Estratègia és superior als 25,5 milions d’euros, és el més elevat que ha tingut el IBASSAL i permetrà adoptar mesures preventives que continuïn la tendència de reducció de sinistralitat, iniciada a les Illes en el 2018, coincidint amb la creació del IBASSAL.

A aquests 25,5 milions cal sumar altres 15 milions d’euros per a l’execució de les ajudes per a la modernització i innovació en la higiene i en la neteja dels establiments d’allotjament turístic, destinades a la compra de mecanismes d’elevació de llits, amb la qual cosa, els recursos que es destinaran a la prevenció de riscos i foment de la salut laboral serà de més de 40 milions d’euros.

Una part important de la nova Estratègia ha consistit a reforçar l’estructura del IBASSAL, amb un organigrama que inclourà equips de seguretat, higiene industrial, ergonomia, psicosociologia, medicina en el treball i, per primera vegada, un equip destinat a formació i comunicació. Així mateix, es preveu la creació de serveis generals amb dotació d’Unitat de Gestió Econòmica, contractació i gestió de personal, que permeti al IBASSAL una major agilitat en la gestió, juntament amb un registre d’empreses acreditades, un registre de llibre de subcontractació i un servei de sancions.

OBJECTIU: MÉS EMPRESES I ENTORNS SALUDABLES

L’Estratègia de Salut Laboral planteja com a principal premissa que la salut és un bé que cal fomentar des de tots els àmbits de la vida, també el laboral, d’una forma transversal i comunicada amb altres àmbits.

D’aquesta manera, els quatre objectius estratègics incideixen en

A- Entorns físics segurs

Amb actuacions de reforç a la construcció, especialment a les grans obres,
Campanyes de cambreres de pis
Projectes de recerca per a evitar riscos ergonòmics i
Assessorament a autònoms, entre altres mesures.

B. Entorns psicosocials saludables

Atenció individualitzada a persones treballadores
Tallers formatius sobre lideratge i gestió d’equips
Avançar en el reconeixement de malalties professionals, entre altres.

C. Empreses que ajuden a cuidar-nos

Posada en marxa de la Unitat de Malalties professionals
Participació en el pla Estratègic de salut mental
Foment de l’empresa saludable, entre altres

D. Empreses més solidàries i respectuoses amb el territori

Impuls de projectes de cooperació tècnica internacional amb organitzacions del tercer sector (ONG, comerç just…).
Promoció de les empreses respectuoses amb el territori i el medi ambient entre altres.

Quant als 3 objectius transversals, es busca incidir més en

E.  Perspectiva de gènere en la salut laboral

Amb formació per als serveis de prevenció perquè integrin de manera transversal la perspectiva de gènere en totes les seves actuacions
Projecte pilot per a difondre bones pràctiques sobre la integració de la perspectiva de gènere en la salut laboral

F. Augment de la qualitat de la formació en prevenció

Creació d’un grup de treball per a definir i implementar un model de formació amb indicadors de qualitat.
Col·laboració amb la EHIB per a la integració de la Salut Laboral en l’àmbit curricular dels seus títols formatiu

G. Sensibilització i difusió de la salut laboral

Celebració de jornades de sensibilització (Dia Mundial i Setmana Europea de la Seguretat i la Salut Laboral…)
Involucrar a mitjans de comunicació de les Illes en difondre la cultura preventiva en l’àmbit laboral.

Deixa un comentari