Presentació de l’Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball, 2023-2027

La setmana passada el Ministeri de Treball i Economia Social ha presentat l’acord aconseguit per a l’Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball 2023-2027, un consens que ha comptat amb la participació dels principals interlocutors i agents socials i representants de les Comunitats Autònomes.

Amb l’objectiu d’aconseguir la major eficàcia possible en la millora de les condicions de seguretat i salut en el treball i intentar anticipar-se i gestionar les possibles amenaces i riscos per a la salut de les persones treballadores que emergeixen amb el canviant món laboral, l’Estratègia ha estat elaborada entorn de sis objectius estratègics:

  • Millorar la prevenció d’accidents de treball i malalties professionals.
  • Gestionar els canvis derivats de les noves formes d’organització del treball, l’evolució demogràfica i el canvi climàtic.
  • Millorar la gestió de la seguretat i la salut en les pimes, una aposta per la integració i la formació en prevenció de riscos laborals.
  • Reforçar la protecció de les persones treballadores en situació de major vulnerabilitat.
    Introduir la perspectiva de gènere en l’àmbit de la seguretat i salut en el treball.
  • Enfortir el sistema nacional de seguretat i salut en el treball per a afrontar amb èxit futures crisi.

Entorn d’aquests sis objectius s’han ideat unes línies d’actuació consensuades per les administracions públiques i els interlocutors socials i adoptades en la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.

Respecte a la prevenció d’accidents de treball, una de les actuacions que incorpora l’estratègia és aprofundir en la recerca de les causes que provoquen accidents de treball mortals a causa de patologies no traumàtiques, que representen el 40% dels accidents letals, amb l’objectiu de perfilar polítiques preventives eficaces.

S’elaboraran guies per a informar sobre els estils de vida, factors biomèdics i estressors laborals que incrementin el risc cardiovascular i les seves estratègies de prevenció. A més, es posarà el focus en les activitats professionals que acumulen el major percentatge d’accidents de treball per a intensificar campanyes d’assistència tècnica i de vigilància i control del compliment de la normativa de manera coordinada amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social i les administracions públiques.

Entre les novetats de l’estratègia destaca la creació de l’Agenda Nacional per a la Prevenció del Càncer d’Origen Professional, que permetrà avançar en la millora de la identificació de malalties professionals recopilant accions per a conèixer la situació actual del càncer d’origen professional al país.

Davant la transformació digital, ecològica i el canvi demogràfic que s’està produint, es revisarà la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i el Reglament dels Serveis de Prevenció, per a incorporar la integració de l’edat i la diversitat generacional en la gestió preventiva i reforçar la protecció de les persones treballadores enfront de riscos psicosocials.

Així mateix, es farà costat a les empreses per a identificar i avaluar els riscos derivats de la digitalització i les noves formes d’ocupació, com per exemple vigilar les condicions de seguretat i salut de les persones que es dediquen al repartiment o la distribució de tota mena de mercaderies.

També es promouran plans d’actuació per a millorar i controlar les condicions de treball en activitats més afectades pels canvis mediambientals.

Un altre dels punts destacats és que, per primera vegada, es dedica una atenció especial a la salut mental amb plans específics per a la identificació, avaluació i prevenció dels riscos psicosocials en activitats amb major prevalença de malalties mentals, entre altres actuacions. També es reconeixerà a les empreses que acreditin bones pràctiques en el maneig de la salut emocional i la prevenció de les malalties mentals.

Font: Ministeri de Treball i Economia Social

Deixa un comentari