Campanya de conscienciació contra els principals riscos laborals a hostaleria

Amb motiu de la recent publicació de les dades de sinistralitat laboral recollits durant el 2022, els quals posen a les Illes Balears al capdavant de la sinistralitat a Espanya percentualment parlant, la Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears ha llançat una campanya de conscienciació per a recordar a les empreses, treballadors i treballadores de la importància que té la prevenció de riscos laborals dins de l’activitat laboral.

Així, prenent com a referència els riscos amb major incidència dins del sector, s’han generat unes infografies que pretenen destacar els riscos específics més comuns als quals es troben exposats els treballadors i treballadores d’hostaleria sobre la base de les dades de sinistralitat laboral, tant a nivell nacional a través de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST), com a nivell autonòmic a través del les dades de l’institut Balear de Seguretat i Salut en el treball (IBASSAL).

Aquesta campanya es difondrà a través de les xarxes socials de la Fundació per a durant el present mes de febrer per a posteriorment recopilar tots els continguts en la web i app de la Fundació.

Font: FPHIB

Deixa un comentari