La campanya Aprèn a Créixer amb Seguretat arriba a 4.500 escolars de tota Andalusia

La campanya Aprèn a Créixer amb Seguretat, que desenvolupa la Conselleria d’Ocupació, Formació i Treball Autònom en col·laboració amb la d’Educació  i Esport, tancarà aquest mes a Jaén el seu recorregut per les vuit províncies, durant el qual ha portat a 4.500 alumnes de 80 centres educatius la conscienciació a prevenir conductes de risc i la seva primera formació en seguretat laboral com a futurs treballadors.

Aprèn a Créixer amb Seguretat és una iniciativa que es va iniciar en 1994 a Jaén, i que des de 2003 es desenvolupa en tota Andalusia amb l’objectiu de fomentar el valor de la prevenció de riscos laborals en la comunitat educativa. La campanya es basa en el valor de la formació i la conscienciació sobre els riscos des d’edats tempranaspara evitar els accidents.

El Programa es duu a terme pels Centres de Prevenció de Riscos Laborals de la Conselleria d’Ocupació, coordinats amb el Centre de Prevenció de Riscos Laborals de Jaén i la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, i està inclòs en el marc de l’Estratègia  Andalusa de Seguretat i Salut Laboral 2017-2022. Suposa un pas important en el propòsit de fomentar una autèntica cultura preventiva involucrant a la societat en el seu conjunt, en aquest cas a pares, professors, alumnat i administracions públiques.

Les activitats que es programen estan destinades tant a escolars com a docents i centres educatius en el seu conjunt, inclosos pares i mares. Així, a més d’incloure una campanya de sensibilització escolar centrada en alumnes d’Educació Primària d’entre  10 i 12 anys, també inclou l’elaboració tant de material didàctic i formació per al professorat com d’estudis i recerques en els col·lectius objecte de la campanya, a més de formació i informació per a les AMPAs i la línia Segurti@ Empresa.

Sensibilització escolar

Per al seu recorregut pels centres educatius compta amb una Aula-Bus que recorre les vuit províncies, la Unitat Mòbil de Formació (UMF) adscrita al Centre de Prevenció de Riscos Laborals de Jaén, que és el vaixell almirall del projecte i serveix d’ajuda als equips de tècnics i sanitaris dels Centres de Prevenció de Riscos Laborals per a desenvolupar activitats amb l’alumnat i els seus tutors, amb un mètode de treball participatiu i innovador. Té capacitat per a 24 alumnes i està dotada amb equipament informàtic i audiovisual.

Les sessions que es desenvolupen són dinàmiques i de continguts atractius, amb informació sobre els riscos, les conductes adequades, demostracions d’equips de protecció individual o primers auxilis, donant suport a aquestes matèries amb jocs i material audiovisual. En aquest material destaca sobretot el súper heroi de la prevenció, la Mascota Segurit@, un personatge creat específicament per al desenvolupament de la campanya, i és protagonista en nombrosa cartelleria, videojocs i qualsevol tipus de material didàctic.

En 2020, a causa de l’estat d’alarma i el confinament, la campanya va haver d’esperar a la fi d’any per a arrencar en algunes províncies. Abans d’aquesta suspensió temporal, la campanya havia recorregut en tres anys 253 col·legis i havia arribat a més de 13.000 alumnes.

Després de la pandèmia, la campanya es va adaptar a la prevenció enfront del Covid. Perquè les sessions es realitzessin en condicions segures per a l’alumnat i els professionals que desenvolupen l’activitat, es va elaborar el document «Protocol Intern Retorn a l’Aula. Covid 19. Aprèn a Créixer amb Seguretat», que recull i adapta les mesures establertes per a centres i serveis educatius docents no universitaris d’Andalusia.

Nous continguts

Respecte als continguts, es van reforçar els missatges de prevenció de riscos del COVID-19 específics per a nens, així com mesures de prevenció i higiene que potenciïn l’adquisició d’hàbits de vida sans, amb informació gràfica necessària, entre altres de l’ús obligatori de màscara, incorporant el lema «Segurit@ contra el Coronavirus».

Respecte al professorat, s’han desenvolupat diverses activitats formatives amb l’objectiu que tinguin una formació en matèria de prevenció de riscos, i estiguin conscienciats de la importància d’inculcar als seus alumnes, com a futurs treballadors, conceptes bàsics en aquesta matèria. També s’han desenvolupat trobades formatives per a la seguretat en centres escolars; jornades didàctic-tècniques sobre «valors, prevenció i salut laboral» i Jornades de «Aplicació pràctica de les guies per al professorat sobre la seguretat i salut en el treball com a matèria d’ensenyament transversal».

Font: Tribunadeandalucia.es

Deixa un comentari