Aragó formarà gratuïtament als autònoms en matèria de prevenció de riscos laborals

El departament d’Economia, Planificació i Ocupació ha posat en marxa formació en línia i gratuïta en matèria de prevenció de riscos laborals dirigida als treballadors autònoms aragonesos. L’Institut Aragonès de Seguretat i Salut Laboral (Issla) és l’encarregat de la gestió d’aquesta formació, per a la qual ja està oberta la inscripció i que podrà realitzar-se al llarg de tot el mes de desembre. L’objectiu de la mateixa és facilitar als treballadors per compte propi la qualificació necessària per a desenvolupar les funcions de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals recollides en el Reglament de Serveis de Prevenció.

A través de la plataforma habilitada per a impartir aquesta formació, els interessats poden accedir –inscrivint-se gratuïtament- a un curs de 50 hores de capacitació de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, però també a continguts específics sobre prevenció en oficines i teletreball, i sobre àrees concretes com a primers auxilis, lluita contra incendis, seguretat viària o emergències en empreses. A més, s’ofereix formació específica de menor durada –d’entre quatre i dues hores- en altres àmbits concrets com, per exemple, el risc elèctric o químic, treballs en altura, assetjament laboral o regs psicosocials, així com en bones pràctiques desenvolupades en els sectors del comerç o l’hostaleria.

Aquesta oferta formativa la completen diverses propostes de microformació, de només una hora de durada, centrada en àmbits específics com els moviments repetitius, els equips de soldadura, les eines manuals, les radiacions òptiques, l’ús d’escales portàtils o traspaletas, entre moltes altres.

La inscripció per a poder accedir a aquesta formació gratuïta està disponible fins al 20 de desembre a través de la pàgina web: www.aragon.es/-/formacion-en-prl-para-autonomos

Font: Aragondigital.es

Deixa un comentari