L’accident laboral de trànsit amb resultat de mort suposa el 28% de les defuncions per accident de treball

L’accident laboral de trànsit amb resultat de mort ocasiona el 27,74% de les defuncions per accident de treball, constituint la segona causa d’ocurrència després dels infarts i vessaments cerebrals, causants del 28,5% de les morts.

Així ho posa en relleu l’Estudi de l’accident laboral de trànsit, mortalitat i incapacitat permanent, elaborat per l’àrea de Prevenció de Fremap, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, des d’on destaquen que aquests accidents han estat i continuen sent, un dels grans reptes per a la prevenció de riscos laborals, no sols per l’elevada incidència d’aquesta mena de sinistralitat, sinó també per les greus conseqüències que els mateixos tenen per a les persones treballadores, per a les empreses i per al sistema de Seguretat Social.

En relació amb les incapacitats permanents, l’estudi revela que el trànsit és la tercera causa d’ocurrència, provocant una de cada deu incapacitats reconegudes (9,45%), per la qual cosa establir programes de prevenció i promoció de la seguretat viària és, segons Fremap, un aspecte clau per a reduir la sinistralitat greu i mortal d’origen laboral.

Finalment, l’estudi destaca que la incidència dels accidents laborals de trànsit és quatre vegades major en homes que en dones, que les motocicletes són principal mig afectat, amb el 37,2% dels sinistres, i que les bicicletes i patinets ja suposen el 3,2% dels accidents analitzats, malgrat ser mitjans de mobilitat emergents.

Font: RRHH.es

Deixa un comentari