Balears és la tercera comunitat més afectada per la sinistralitat laboral en el segon trimestre, segons Adecco

Balears va ser la tercera comunitat autònoma més afectada per la sinistralitat laboral durant el segon trimestre de 2022, amb 353 accidentats per cada 100.000 habitants, segons l”Informe trimestral: absentisme laboral i sinistralitat’, elaborat per Adecco. A Espanya, la incidència de sinistralitat laboral és de 234 accidentats per cada 100.000 habitants en jornada de treball en el segon trimestre, un 19% més que en el mateix període de l’any anterior. En el cas dels accidents in itínere, es van produir 32 accidents per cada 100.000 habitants, amb un augment del 22% respecte a 2021. Més del 99% dels accidents en jornada de treball són de caràcter lleu (141.788 accidents), una xifra similar que en in itineri amb un 98,7% (19.456 accidents).

Els accidents mortals en jornada de treball van disminuir fins al 0,1% (+6% interanual), que suposen 145 accidents, i van augmentar fins al 0,2% in itínere (+25% interanual) amb 40 accidents, segons Adecco. Les comunitats autònomes més afectades per la sinistralitat laboral són Cantàbria, amb una incidència de 420 accidents per cada 100.000 habitants, seguit de La Rioja, amb 372 per cada 100.000 habitants, i Balears, amb 353 per cada 100.000 habitants. La incidència d’accidents in itínere és major a Balears, amb 46 accidents per cada 100.000 habitants; Catalunya, 41 per cada 100.000 habitants; i Andalusia, 37 per cada 100.000 habitants. El sector més afectat per la incidència d’accidents és la construcció, amb 521 per cada 100.000 habitants, i el més sota el sector Serveis, amb 174 per cada 100.000 habitants. Les xifres d’incidència d’accidents per coronavirus queda en 18 per cada 100.000 persones. Les comunitats autònomes amb major incidència d’accidents amb baixa per coronavirus en el segon trimestre va ser Cantàbria, amb 200 per cada 100.000 habitants.

Adecco inclou en aquest informe trimestral les dades relatives a la taxa d’absentisme que a Espanya es va situar en el 6,5% en el segon trimestre de 2022, un punt percentual per sota del trimestre anterior, encara que 0,1 punts percentuals per sobre del segon trimestre de 2021. L’absentisme laboral per incapacitat temporal entre abril i juny va registrar una taxa del 5,1%, 0,8 punts percentuals per sota de les dades del trimestre anterior. Per comunitats autònomes, les taxes més altes es registren a Canàries, amb un 7,5%, i a Galícia, del 7,4%. En el cas de les illes, aquesta taxa cau 2,2 punts percentuals interanuals, mentre que a Galícia augmenta 1 punt percentual en un any.

Les autonomies amb les taxes d’absentisme més baixes són Balears, amb un 4,9%, on a més s’observa un descens interanual de 2,9 punts percentuals, i Extremadura, amb un 5,9%, mig punt percentual més que fa un any. Adecco també analitza en aquest informe l’absentisme per sectors, amb serveis com el més afectat, amb una taxa del 7,5% en el segon trimestre de 2022. La indústria, amb una taxa del 6,7%, i la construcció, amb un 5%, també registren xifres elevades. Aquests tres sectors també mostren taxes elevades en el cas de l’absentisme laboral per incapacitat temporal. Així, en el segon trimestre el sector serveis va tenir una taxa del 5,9%, la Indústria, un 5%, i la construcció, un 4%. En el desglossament per activitats, l’absentisme laboral és més fort en l’assistència en establiments residencials, amb una taxa del 11,3%, i en el d’activitats de serveis socials sense allotjament, amb 10,9% en el segon trimestre. Per contra, les taxes més baixes estan en les activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió, enregistrament de so i edició musical, amb un 3,2%, i en activitats relacionades amb l’ocupació, del 3,3%.

Font: Ultimahora.es

Deixa un comentari