Els accidents laborals repunten en l’Estat després de la pandèmia

El mercat de treball espanyol està aconseguint reduir els seus índexs de temporalitat, però no de sinistralitat. L’estadística d’accidents mortals, que inclouen els esdevinguts en la pròpia jornada i els ‘in itineri’, els produïts en anar o tornar del lloc de treball, han crescut un 18% en l’Estat en el primer semestre en comparació amb el mateix període de 2021, mentre que les dades d’accidents amb baixa es van incrementar en un percentatge similar -18,2%-, segons l’informe del Ministeri de Treball fet públic aquest mes. Estadístiques l’alarmant impacte de les quals els experts no veuen com una cosa nova, sinó com la desgraciada confirmació d’una tendència ascendent que va quedar alentida durant la pandèmia i que segueix un ritme contrari al de la resta de la UE, on en l’última dècada, al contrari que a Espanya, sí s’han aconseguit rebaixar les xifres, tant de morts com d’accidents laborals.

En total, el número de morts en els primers sis mesos ha estat de 394, dels quals 320 es van deure a accidents en l’espai de treball i la resta en el trajecte d’anada o volta de l’activitat. L’any passat, en el mateix període, la xifra total va ser de 334, desglossats en 277 en el centre i la resta accidentats en el desplaçament. En 2020, van anar 354 (293 i 61). De continuar el ritme d’aquestes xifres, se superarien amb amplitud els 695 morts que va haver-hi en 2019, l’últim any abans de la irrupció de la pandèmia i de l’alteració que va introduir en l’economia.

Respecte a la quantitat d’accidents, l’avanç també és significatiu. L’any passat, en la primera meitat d’any, es van registrar 262.355 accidents amb baixa, mentre que enguany, en el mateix tram, van aconseguir els 310.211. En 2020, any mediatitzat pel decret de l’estat d’alarma al març, la xifra d’accidents amb baixa va ser de 219.522. El registre d’accidents sense baixa mèdica també ha seguit un creixement paral·lel.

Per sector d’activitat, els majors creixements percentuals han ocorregut en Hostaleria (75,9%) i Activitats Sanitàries i de Serveis Socials (76,3%).

Font: Noticiasdenavarra.com

Deixa un comentari