Campanya de concienciació front al COVID-19

Amb motiu del repunt en els casos del virus SARS-CoV-2 experimentat en les últimes dates, la Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears considera oportú recordar la importància de mantenir les mesures de seguretat per a prevenir possibles riscos derivats de l’exposició al virus, evitant així contagis en els centres de treball.

Per això s’informa que és recomanable l’ús de la màscara, especialment en aquells casos en els quals es dona una elevada concurrència de persones en un mateix lloc, així com en aquells casos en els quals no podem mantenir la distància mínima de seguretat de 1,5 metres.
Així mateix ha de mantenir-se una correcta i periòdica higiene de mans a través de la rentada freqüent amb aigua i sabó o solucions hidroalcohòliques.

Igualment es recomana a les empreses procurar elements de protecció que permetin la reducció de l’exposició, com ara la instal·lació de mampares de protecció i la disposició de gels desinfectants per a l’ús de clients i personal.

El Reial decret 286/2022, de 19 d’abril, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de màscares durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, va establir que no és preceptiu en general l’ús de màscara, si bé els responsables de prevenció de riscos laborals podran determinar mesures preventives, entre les quals podrà figurar el possible ús de màscares, en funció de les corresponents avaluacions de riscos.

La norma recomana així mateix l’ús responsable de la màscara en els espais tancats d’ús públic, en els quals les persones transitin o romanguin un temps prolongat, i en els esdeveniments multitudinaris. També es recomana el seu ús a les persones de major vulnerabilitat davant la infecció per COVID-19 en qualsevol situació en les quals es tingui contacte prolongat amb altres persones a una distància inferior a 1,5 metres.

Després de dos anys de pandèmia les mesures per a evitar la propagació del virus han resultat efectives per a la prevenció dels contagis, per la qual cosa des de la FPHIB apel·lem a la responsabilitat d’empreses, treballadors i treballadores del sector perquè segueixin les recomanacions en matèria preventiva a fi de minimitzar el risc de contagi de COVID-19 en els centres de treball dels Illes Balears.
La Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears posa a la disposició de les empreses i dels treballadors i treballadores del sector els continguts editats durant la pandèmia per a fer front als riscos derivats del COVID-19, els quals poden trobar-se en la web de la Fundació (www.fphib.es), entre els quals destaquen uns tríptics per àrees funcionals amb mesures preventives i recomanacions de seguretat, així com posters i infografies il·lustratives per a la seva utilització en centres de treball.

Deixa un comentari