Publicat al BOE el fi de la obligatorietat de les màscares a interiors

El Butlletí Oficial d’Estat (BOE) va publicar ahir el Reial decret 286/2022, de 19 d’abril, les disposicions del qual van entrar en vigor de manera immediata. La norma deroga l’obligatorietat de portar màscara en interiors excepte en determinats suposats. En els centres de treball, els departaments de riscos podran emetre recomanacions i obligar al seu ús acollint-se a les especificacions de riscos laborals, però, com a norma general, la màscara passa a ser opcional des d’aquest moment per a tots els treballadors.

Amb la publicació del Reial decret 286/2022 queda derogat el Reial decret 115/2022, de 8 de febrer, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de màscares durant la crisi sanitària, i deroga tota norma anterior o d’inferior rang pel principi de jerarquia normativa.

Com a norma general, aquest decret estipula que la màscara no és obligatòria ni es podrà obligar a portar-la: passa a ser optativa en espais interiors, a més d’en exteriors, i es recupera el dret dels ciutadans de poder llevar-la-hi o portar-la en qualsevol lloc excepte en determinats suposats com a hospitals i altres centres i establiments sanitaris i transport públic.

En les empreses privades i l’Administració Pública, els serveis de prevenció de riscos avaluaran cada lloc de treball, però hauran de concretar i demostrar específicament el risc per a argumentar la seva obligatorietat en funció de les lleis de prevenció (PRL), que avui dia no les contemplen com a obligatòries en cap entorn laboral, i requeriria un dictamen sobre aquest tema. La decisió de les empreses o de les institucions públiques no podrà ser, per tant, discrecional ni aleatòria.

Deixa un comentari