Sanitat incloeix per primera vegada el Covid Persistent al Protocol de Riscos Laborals

Sanitat ha revisat el Protocol d’Actuació per als Serveis de Prevenció de Riscos Laborals enfront del *Covid, incloent per primera vegada els casos de *Covid Persistent, com va reclamar la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu en les administracions públiques i amb presència creixent en el sector privat.

Amb aquest protocol actualitzat ara, el text complet del qual adjuntem, empreses i administracions hauran de revisar els riscos laborals de les persones treballadores que sofreixen aquesta patologia i realitzaran un seguiment de la seva salut per a adaptar si és necessari els seus llocs de treball a les limitacions que puguin sofrir.

Així ho recull el Ministeri de Sanitat en l’última actualització del Procediment d’actuació per als Serveis de Prevenció de Riscos Laborals enfront de l’exposició al SARS-CoV-2.

El *Covid Persistent ha estat descrit com una manifestació de símptomes múltiples (malestar, fatiga, febre, dolor, neurològics, respiratoris, digestius, entre altres) que afecten pacients que han patit aquesta malaltia i que es mantenen en el temps.

Des de CSIF, advertim que aquest col·lectiu de pacients amb *Covid Persistent (es calcula que són un 10% de les persones que han passat la malaltia en major o menor grau i podrien ser més de 500.000 persones afectades a Espanya) es troba desemparat per la diversitat de símptomes, a més de per una certa incomprensió institucional i social i una falta de criteri comú en l’abordatge dels seus símptomes.

Dins del col·lectiu estan tot tipus de professionals, els qui en molts casos han de reincorporar-se de manera obligatòria després d’esgotar el seu període màxim d’incapacitat temporal, però sense haver-se recuperat.

En catalogar-se com a treballadors especialment sensibles, el protocol obliga ara als serveis de prevenció a reavaluar aquests casos quan es trobin pròxims a l’esgotament del topall de 365 dies de baixa i a l’adaptació dels seus llocs.

Milers d’aquests afectats formen part de les plantilles dels nostres serveis sanitaris i sociosanitaris públics o privats, per la qual cosa aquestes dificultats se sumen a la *infradeclaración del contagi per *Covid com a contingència professional, les incapacitats laborals no reconegudes derivades del contagi i la falta d’adaptació dels llocs de treball com a treballadors especialment sensibles.

El sindicat valora que Sanitat tingui en compte la nostra reivindicació i consideri que els treballadors/as diagnosticats amb *Covid Persistent, una vegada reincorporats, siguin valorats pel personal de prevenció “per a determinar si requereixen o no adaptacions en el seu lloc de treball, en funció de les seves limitacions”, segons el Protocol.

Preveu, a més, que es proposarà adaptar el lloc per a evitar el mal i facilitar la recuperació, ja que es tracta de “proporcionar les recomanacions preventives oportunes més convenients per al treballador i el seu actual estat de salut”.

Font: CSIF

Deixa un comentari