Nota informativa sobre el procediment de recaptació de quotes empresarials i l’acord de pròrroga de l’exoneració de quotes a la FPHIB

Amb motiu de la crisi sanitària global originada per la COVID-19, la Comissió Permanent de la FPHIB ha acordat avui, 2 de març de 2022, prorrogar l’exoneració de realitzar aportacions econòmiques empresarials fins al 31 de març de 2022.

La referida exoneració no eximeix en cap cas de l’obligació d’efectuar els pagaments reportats durant els mesos del pròxim període anual no exonerats, això és, entre l’1 d’abril de 2022 i el 31 de juliol de 2022.

Es recorda que els períodes anuals de recaptació abasten des del mes d’agost de cada any fins al mes de juliol de l’any següent.

Tot això seguint el procediment habitual de pagament a través del butlletí FPHIB i el seu abonament en les entitats bancàries col·laboradores.

Qualsevol dubte generat referent a això pot ser consultada a través dels canals habituals (consultes en la web de la FPHIB, xarxes socials, correu electrònic o telèfons de contacte).

Acta Comisión Paritaria Convenio Colectivo Hostelería BOIB 16/12/2021

Deixa un comentari