28 d’abril, Dia Internacional sobre la Seguretat i Salut al Treball

La Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals en el sector d’Hostaleria dels Illes Balears (FPHIB) és una institució creada a l’empara del Conveni Col·lectiu d’Hostaleria per les principals organitzacions sindicals i empresarials del sector amb més de deu anys d’existència.
El seu objecte principal és el de vetllar per la seguretat i salut en el treball mitjançant el desenvolupament d’accions tendents a la millora en les condicions laborals.

És per això que de manera contínua desenvolupa campanyes i projectes que permetin als treballadors, treballadores i empreses del sector formar-se, informar-se i conèixer matèries relacionades amb la prevenció de riscos laborals que els siguin útils en el desenvolupament de les seves activitats.

Donada l’actual situació de pandèmia, causada per la Covid-19, els aspectes relacionats amb la prevenció de riscos laborals en el treball han cobrat especial rellevància, puix que la salut dels treballadors i treballadores del sector ha de ser objectiu prioritari sobre el qual enfocar els esforços de les empreses.

A fi de donar suport a aquestes accions, la FPHIB va editar uns tríptics adaptats a cadascuna de les àrees funcionals que componen el sector d’hostaleria amb recomanacions i informació d’utilitat relacionada amb mesures preventives per a fer front a possibles contagis.

Igualment es van elaborar una sèrie de cartells informatius per a la seva utilització en centres de treball, informant sobre correctes pràctiques en matèria de prevenció, utilització de màscara i correcta higiene de mans, entre altres.

Aquest manual es troba publicat en la web de la FPHIB (www.fphib.es) i pot ser consultat i descarregat de manera gratuïta.

Al seu torn, utilitzant com a eina de difusió l’APP desenvolupada per la FPHIB, es van crear diverses seccions i continguts on informar-se sobre les principals preguntes i dubtes generats amb motiu de la normativa aplicable i dubtes freqüents derivades de l’actual situació.

Aquesta aplicació es troba disponible per a la seva descàrrega, de forma totalment gratuïta, en les principals plataformes existents (IOS, Android i Windows Mobile).

Des de la FPHIB, en col·laboració amb les organitzacions empresarials i sindicals que la integren, així com a través de col·laboracions amb entitats externes de reconegut prestigi i administracions locals i autonòmiques, continuarem treballant en el desenvolupament de continguts que serveixin com a referència a treballadors, treballadores i empreses del sector d’hostaleria en tots els camps relacionats amb la prevenció.

En aquest sentit, cal destacar que aquest 2021 es compleixen deu edicions del concurs de cartells que la FPHIB organitza conjuntament amb l’Escola d’Hostaleria dels Illes Balears, dirigit a alumnes de primer de l’especialitat de ESCYR i Especialista en Allotjament, en el qual els alumnes presenten els seus treballs, sent valorats per la pròpia EHIB i la Fundació, premiant als tres millors.

Com en la resta de continguts elaborats per la Fundació, tant els vencedors com una selecció dels millors treballs, es troben en la web de la FPHIB per a la seva consulta i descàrrega gratuïta per a la seva utilització en centres de treball d’hostaleria dels Illes Balears

En un dia com el d’avui, Dia Internacional sobre la Seguretat i Salut en el Treball, hem de remarcar que la prevenció de riscos laborals sigui considerada per treballadors, treballadores i empreses com una necessitat i mai com una mera obligació, de manera que el desenvolupament d’unes pràctiques de treball segures i l’adaptació de les mesures necessàries per a la seva consecució siguin objectius comuns a fi de reduir a la seva mínima expressió els riscos laborals.

Finalment, des d’aquestes línies ens posem a disposició perquè qualsevol persona relacionada amb el sector pugui fer-nos arribar els seus dubtes o consultes en matèria de prevenció als telèfons de la Fundació (871/707786 i 663900692) o bé a través del correu electrònic (gerent@fphib.es)

Deixa un comentari