Publicat l’Acta núm. 22 de la Comissió Paritària de XV C. c. sectorial d’hostaleria de les Illes Balears

El passat 7 de novembre de 2020 es va publicar en el Butlletí Oficial dels Illes Balears la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears, i la publicació de l’Acta número 22 de la Comissió Paritària del XV Conveni col·lectiu sectorial d’hostaleria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de 23 d’octubre de 2020 (codi de conveni 07000435011982).

En aquest document s’inclou, entre altres, la transposició de l’acord adoptat per la Comissió Permanent de la FPHIB, de 2 d’octubre de 2020, pel qual es prorroga, fins al 31 de gener de 2021, l’exoneració a les empreses de l’obligació de realitzar aportacions econòmiques a aquesta fundació.

El document pot ser consultat en el següent link: BOIB núm. 191

Font: FPHIB

Deixa un comentari