AVÍS IMPORTANT. EXONERACIÓ A les EMPRESES DE L’OBLIGACIÓ A REALITZAR APORTACIONS ECONÒMIQUES A la FPHIB

TRANSPOSICIÓ DE L’ACORD DE LA COMISSIÓ PERMANENT DE LA *FPHIB PEL QUAL S’EXONERA A les EMPRESES DE L’OBLIGACIÓ DE REALITZAR APORTACIONS ECONÒMIQUES, A través DE LES QUOTES EMPRESARIALS DE SEGURETAT SOCIAL, A AQUESTA FUNDACIÓ DURANT EL PERÍODE 1 D’ABRIL DE 2020 A 30 DE SETEMBRE DE 2020.

En el si de la Comissió Permanent de la *FPHIB es va acordar el passat 7 de maig de 2020 exonerar a les empreses de l’obligació de realitzar aportacions econòmiques a la *FPHIB, a través de les quotes empresarials de Seguretat Social, durant el període 1 d’abril de 2020 a 30 de setembre de 2020, sense perjudici de les pròrrogues ulteriors que seran objecte d’acord exprés per al supòsit de prolongar-se la situació que va motivar aquest acord.

El mateix s’emmarca en el context de crisi sanitària global, causada per la pandèmia derivada del *COIVD-19, que va motivar la declaració de l’estat d’alarma en tot l’Estat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, i l’Ordre del Ministeri de Sanitat *SND/257/2020, de 19 de març, que va declarar la suspensió d’obertura al públic dels establiments d’allotjament turístic.

 

BOIB Nº 103, de 6 de junio de 2020

Deixa un comentari