La FPHIB edita la Guia de bones pràctiques alimentàries i hàbits de vida saludables en hoteleria

Emmarcat dins del treball de desenvolupament editorial formatiu en matèria de prevenció de riscos laborals en el sector d’hostaleria, la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals en el sector de Hoteleria presenta la Guia de bones pràctiques alimentàries i hàbits de vida saludables.

El sector d’hostaleria es caracteritza per uns horaris determinats així com per unes accions relatives a les tasques relacionades amb els llocs de treball molt concretes.

Malgrat tot, les diferents areas funcionals que comprenen el sector i que engloben a tot un seguit de treballadors i treballadores amb dispars tasques a realilzar suposen que les necessitats fisiològiques varien de forma substancial.

El concepte de salut laboral està directament lligat al de salut personal, per la qual cosa tant l’alimentació saludable com els hàbits de vida han de ser ocnsiderados com a part substancial de la prevenció de riscos laborals.

Per això, des de la Fundació es va decidir a editar aquest manual amb l’objectiu que sigui d’utilitat per als treballadors, treballadores i empreses del sector a l’hora d’afrontar aquest tipus de riscos professionals.

La guia pot ser consultada i descarregada de forma totalment gratuïta al següent enllaç: Guia de bones pràctiques i hàbits de vida saludables

Deixa un comentari