La FPHIB, present en la signatura del nou Conveni Colectiu de Hosteleria de les Illes Balears

Ahir, dia 28 de setembre, es va produir la signatura del nou Conveni Col·lectiu d’Hostaleria dels Illes Balears.

L’acte, en el qual van assistir representants de les patronals i sindicats, a més del Conseller de Treball, Comerç i Indústria de la CAIB, va suposar la pròrroga de l’actual Conveni i que finalitzava la seva vigència en el proper 2018 per un període de quatre anys més (2018 – 2021).

Aquesta pròrroga estableix com a punt primordial l’increment salarial del 17% per als treballadors i treballadores del sector, prorratejat al llarg del període de vigència.

Igualment i com a punt destacat, es va concretar un acord tripartit (Govern, patronal i sindicats) pel qual es va acordar incrementar les mesures i actuacions dirigides a vigilar les càrregues de treball físic, a més de promoure la creació d’un sistema de detecció i comunicació de malalties professionals i, finalment, el desenvolupament de mesures específiques en matèria d’ergonomia.

Totes aquestes accions seran canalitzades a través de la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals en  Hostaleria dels Illes Balears (FPHIB),  a partir de la qual patronal, sindicats i Govern van a impulsar els estudis necessaris per determinar que les condicions en les quals els assalariats exerceixen les seves funcions no suposin cap risc per a la seva salut.

Font: FPHIB

Deixa un comentari