28 d’abril, Dia Internacional sobre la Seguretat i Salut al Treball

Amb motiu del Dia Internacional sobre la Seguretat i Salut en el Treball, la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals en el sector d’Hostaleria dels Illes Baleats, recorda la importància de continuar treballant de forma conjunta, per part de treballadors, treballadores i empreses del sector, a millorar les condicions de treball així com el la reducció de la sinistralitat laboral.

És per això que, un exercici més, s’ha treballat i treballa a desenvolupar nous materials i continguts que siguin d’utilitat en la formació de prevenció de riscos, així com en els aspectes de salut i seguretat laboral relacionats amb aquests.

Des de la FPHIB volem recordar la importància del que suposa una correcta política preventiva en les empreses, especialment en un sector com el d’hostaleria, principal motor econòmic de la comunitat autònoma.

Deixa un comentari