La FPHIB presenta la Guia per a la Seguretat Vial en Hoteleria

Després d’una mica més de nueves mesos de desenvolupament, la FPHIB presenta la Guia per a la Seguretat Vial en Hostaleria.

Partint de la base de l’alta incidència que dins de la prevenció de riscos laborals tenen els accidents de trànsit, tant in itinere com en missió, a més de per el fet de l’elevada gravetat dels accidents que sota aquesta casuística es produeixen, la Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears va decidir impulsar un treball de desenvolupament d’un manual els continguts del qual servissin a les empreses, tant PIMES com a grans empreses, per a l’estudi, diagnòstic i, si escau, implantació d’unes mesures preventives per fer front als riscos derivats dels trasllats en vehicles motoritzats realitzats per part dels treballadors i treballadores, tant en els desplaçaments duts a terme per anar i tornar de casa al treball com per a aquells desenvolupats com a part de l’activitat laboral.

Aquesta guia, que pot ser consultada i descarregada en la secció “Projectes – Guies i manuals” de la web de la Fundació, pretén servir com a referent per a les empreses de cara a la implantació de mesures preventives o plans de mobilitat que persegueixin la reducció de la sinistralitat i les seves conseqüències en matèria d’accidents de trànsit relacionats amb el treball.

La Guia per a la Seguretat Vial en Hostaleria serà presentada formalment durant la celebració de la III Edició del Congrés Nacional sobre Salut Laboral, Laborhábito FPHIB, que es durà a terme a Palma de Mallorca el dia 24 de novembre.

Inscripcions i més informació en http://laborhabito.com/

Link de descàrrega de la guia aqui

Deixa un comentari