Editat el Manual per a la actuació front al estrés tèrmic a hoteleria a les Illes Balears

Després de la presentació la setmana passada de la Guia sobre seguretat vial en hostaleria, la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals en el sector d’Hoteleria dels Illes Balears presenta la “Manual per a la actuació front al estrés tèrmic a hoteleria a les Illes Balears”.

Centrada en els riscos inherents a l’activitat realitzada en exteriors i en zones amb una elevada influència en altes i baixes temperatures, aquesta guia pretén servir com a referent per als treballadors, treballadores i empreses del sector quant a les mesures preventives i correctores necessàries per minimitzar i, si escau, evitar aquests riscos.

A través de senzills i intuïtius consells pràctics s’ha elaborat un manual de referència per a un sector com el d’hoteleria amb una elevada influència en matèria d’estrès tèrmic.

Aquest manual serà presentat de forma formal, a través de la realització d’una xerrada – ponència en matèria d’estrès tèrmic en el sector, al Congrés Nacional sobre Salut Laboral que la FPHIB prepara pel 24 de novembre a Palma de Mallorca (www.laborhabito.com).

La guia pot ser descarregada fent clic aquí.

Deixa un comentari