AVÍS IMPORTANT. MANTENIMENT DEL TIPUS APLICABLE A LES BASES DE COTITZACIÓ PER AL CÀLCUL DE LES APORTACIONS EMPRESARIALS A LA FUNDACIÓ PREVENCIÓ HOSTALERIA ILLES BALEARS

TRASPOSICIÓ DE L’ACORD DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PER A la PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN EL SECTOR D’HOSTALERIA DELS ILLES BALEARS (FPHIB), PEL qual ES MANTÉ EL TIPUS DE LES APORTACIONS EMPRESARIALS A la FUNDACIÓ.- En el si del Patronat de la FPHIB es va aconseguir acord de mantenir el tipus de les aportacions empresarials a la mateixa,  modificant el percentatge vigent en el paràgraf primer, de l’article 1, de l’Acord Laboral per a la realització d’aportacions empresarials a la FPHIB de 23 de març de 2006 (*BOIB núm. 67 de 9-maig-2006), sent el pacte a aquest efecte el següent:

«Després de debatre la proposta empresarial s’acorda que el tipus aplicable per al proper període de recaptació, això és, des de l’1/8/16 fins al 31/7/17 es mantindrà en el 0,01% de les bases de cotització per contingències professionals, reprenent el 0,02% a partir de l’1/8/17, excepte acord en contrari adoptat pel Patronat.»

Per tant, i en virtut del que es disposa per l’article 6 de l’Acord Laboral referit, pel qual es confereix a la Comissió paritària del conveni el seguiment, interpretació, gestió i administració del mateix, s’adona de la decisió de mantenir temporalment l’import de les aportacions empresarials ratificant així el pacte aconseguit pel Patronat de la Fundació.

En tal sentit, el tipus aplicable a les bases de cotització per accidents de treball i malalties professionals es mantindrà en el 0,01 per cent durant el període de recaptació comprès entre l’1 d’agost de 2016 i el 31 de juliol de 2017, reprenent el 0,02 per cent a partir de l’1 d’agost de 2017, excepte acord en contrari adoptat en el si del Patronat de la FPHIB.

Acta 4 de la Comissió Paritaria de XV Conveni Col.lectiu Sectorial d’Hoteleria de les Illes Balears

Deixa un comentari