20 anys de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals

Avui, 8 de novembre de 2015, es compleixen 20 anys de l’aprovació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL).

Aquesta Llei (31/1995, de 8 de novembre de 1995) publicada en el BOE nº269 de 10 de novembre de 1995 es va gestar com a trasposició de la Directiva Europea 89/391/CE que al seu torn recollia les directives marcades pel Conveni 155 de la OIT.

El seu objecte va ser el d’assegurar i garantir la seguretat i salut dels treballadors i treballadores a través de la determinació d’unes responsabilitats, tant dels propis treballadors i treballadores com, especialment, de l’empresa a través de la coordinació de forma simultaneja de tres activitats compreses dins de la gestió preventiva: el pla de prevenció de riscos laborals, l’avaluació dels riscos i la planificació de l’activitat preventiva.

Malgrat que el recorregut a desenvolupar encara és ampli, la seva aprovació va supossar un canvi de mentalitat a l’hora d’afrontar els riscos inherents a qualsevol activitat laboral, mitjançant la incorporació dels conceptes de seguretat i salut laboral en l’esdevenir diari d’aquestes activitats.

Des de la Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears volem commemorar aquest dia i aprofundir en el nostre compromís de treballar de forma conjunta amb els agents socials, treballadors, treballadores i empreses en la conscienciació, formació i informació a fi de reduir els accidents laborals i malalties professionals a la seva mínima expressió.

Font: FPHIB

Deixa un comentari