La FPHIB presenta la “Guia de Coordinació de Activitats Empresarials en el sector de Hoteleria”

Aquesta guia pretén donar a conèixer totes aquelles activitats que han de desenvolupar-se en l’àmbit de la coordinació empresarial en matèria de prevenció de riscos laborals i com dur-les a terme per garantir que es realitza una correcta gestió, la qual cosa suposa una perspectiva pionera en el sector a nivell estatal, així com una eina d’utilitat única per a les empreses del sector.

Emmarcada dins dels objectius de foment de la recerca, així com desenvolupament i promoció d’accions tendents a la millora de la salut laboral i seguretat en el treball en el sector d’hostaleria de les Illes Balears, aquesta guia suposa apropar tant a les PIMES del sector, com a establiments de mitjà i gran grandària, els requisits i disposicions legals i normatives que en matèria de coordinació d’activitats preventives han de complir en el desenvolupament normal de la seva activitat empresarial, establint-se igualment mitjançant senzills check-lists de suport, criteris objectius amb els quals qualsevol empresari, treballador o treballadora del sector pot realitzar una autoavaluació en aquesta matèria i, si escau, establir les accions correctores i de millora que es considerin oportunes.

Agrair des de la FPHIB la participació activa de totes les organitzacions, tant patronals com a sindicals, així com la implicació per part dels treballadors i treballadores del sector d’hostaleria dels Illes Balears que han col·laborat en el desenvolupament dels continguts a través d’entrevistes i grups de discussió.

Pot consultar i descarregar la guia en el següent enllaç: Guía coordinación FPHIB

Deixa un comentari