Editada la Guia bàsica per a la implantació pràctica de Plans d’Autoprotecció en Sales de Festa i Discoteques de les Illes Balears

Continuant amb el desenvolupament de manuals i guies destinades a la formació i informació en matèria de seguretat i salut laboral en el sector d’hostaleria dels Illes Balears, la Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears (FPHIB) ha editat la “Guia bàsica per a la implantació pràctica de Planes d’Autoprotecció en Sales de Festa i Discoteques dels Illes Balears”.

Amb la col·laboració en la seva edició de les organitzacions sindicals i patronals que integren el sector d’hostaleria balear, la guia pretén servir com a instrument per a la presa de decisions en la implantació pràctica de plans d’autoprotecció en sales de festa i discoteques de la comunitat autònoma.

La guia pot ser consultada i descarregada, de forma gratuïta, en el següent enllaç: Guia bàsica per a la implantació pràctica de Planes d’Autoprotecció en Sales de Festa i Discoteques dels Illes Balears.

La guia por ser consultada i descarregada, de forma gratuita, a la secció de Guies i Manuals

 

 

 

Deixa un comentari