Celebració de una jornada tècnica sobre seguretat i salut al us de productes químics al treball

El pròxim dia 30 d’abril, aprofitant la celebració del Dia internacional sobre la seguretat i salut en el treball que se celebrarà el dilluns 28 d’abril, es durà a terme en la Direcció General de Treball i Salut Laboral de la CAIB una jornada sobre seguretat i salut en l’ús de productes químics en el treball.

Deixa un comentari