Publicats a la web de la FPHIB les dades de siniestralitat laboral 2013

Ja es troben disponibles en la web de la FPHIB, en la secció estadístiques (https://www.fphib.es/estadisticas/), les dades de sinistralitat laboral de l’exercici 2013, facilitats per la Direcció general de Treball i Salut Laboral.

Cal destacar que, malgrat un lleuger repunt en el nombre total d’accidents de treball en relació a l’exercici 2012, la tendència acumulada i sostinguda que es ve mantenint quant a la reducció total dels mateixos des del 2004 suposa una important notícia en matèria de prevenció de riscos laborals.

Des de la FPHIB continuarem treballant de forma constant amb la pretensió d’aconseguir reduir els accidents laborals, així com les malalties professionals, en el sector d’hostaleria a la seva mínima expressió.

Deixa un comentari