El INSHT publica el seu informe anual referent al estat de la seguretat i salut laboral a Espanya 2012

Un any més, com ve fent des de 2007, el INSHT publica el seu “Informe sobre l’Estat de la Seguretat i Salut en el Treball de 2012”, un document que recopila les activitats més rellevants que, en aquest àrea, s’han desenvolupat durant el passat any per part de les Institucions Públiques que integren el Sistema Nacional de Prevenció, les novetats normatives més importants i els avanços en la regulació a través dels convenis col·lectius de la matèria de seguretat i salut en el treball.

Com a novetats d’aquest “lliurament” ressenyar dos estudis, un sobre la incidència i característiques del risc muscul-esquelètic que afecta a la població laboral espanyola, i un altre sobre les condicions de treball i ocupació de la població laboral de major edat, tot això emmarcat en un esforç documental que pretén, segons l’Institut, fer reflexionar sobre la conveniència de millorar la sostenibilitat de les condicions de treball a Espanya. Font: LexNova.es

Deixa un comentari