Para visualizar la cabcera necesita el Flash Player 9+!

Get Adobe Flash player
Multimèdia
Publicitat FPHIB
Si voleu anunciar-vos en el nostre portal www.fphib.es poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic: [email protected] o bé telefonant al 871 707786 · o al mòbil 663 900692

Activitats

Projectes executats

 • Aplicació d'autodiagnosis en matèria de prevenció de riscs laborals en hoteleria
  PRLLa FPHIB ha desenvolupat una eina d'autodiagnosis en matèria de prevenció de riscs laborals, destinada a petites i mitjanes empreses, que vulguin conèixer la situació que en matèria de prevenció puguin trobar-se a les seves empreses o llocs de treball, en base a la normativa vigent d'aplicació.
  Aquesta aplicació, tot i no tenir caràcter vinculant, pretén servir com a punt de partida per a un desenvolupament preventiu òptim en PIMES del sector d'hoteleria de les Illes Balears.
  Es pot consultar a la pròpia web de la FPHIB (secció recursos)
 • Campanya divulgativa sobre PRL en hoteleria
  Es va realitzar una campanya divulgativa sobre prevenció de riscs laborals en el sector d'hoteleria de les Illes Balears a mitjans escrits, aprofitant la commemoració del dia Internacional sobre Seguretat i Salut en el Treball, celebrat anualment el dia 28 d'abril.

Projectes en curs

 • DVD formatiu en matèria de prevenció de riscs laborals
  Desenvolupament d'un manual formatiu, específic del sector d'hoteleria, en format digital, que podrà consultar-se directament des de la web de la Fundació, amb l'objectiu de que pugui servir com a base per la formació específica en matèria de prevenció per a treballadors del sector d'hoteleria de les Illes Balears.
  La distribució d'aquest suport, especificant riscs generals i específics del sector, emergències i primers auxilis, així com la distribució de les diferents àrees funcionals, farà d'aquesta una eina imprescindible en matèria de formació de riscs laborals per al sector d'hoteleria.
 • Col·loquis en matèria de prevenció de riscs laborals en hoteleria de les Illes Balears
  Realització de col·loquis en matèria de prevenció de riscs laborals a on, professionals de reconegut prestigi en el sector, compartiran amb els assistents els seus coneixements en determinats camps d'aquesta matèria.
 • Bolletí digital FPHIB
  S'editarà de forma bimestral, un bolletí digital que sigui referència per a empreses i treballadors/treballadores del sector, i que inclourà noticies relacionades amb la prevenció, normativa, congressos, etc.

Arxiu històric

Divulgació

Avaluació de les alteracions cognitives i de la qualitat de vida relacionades amb la salut dels treballadors i de les treballadores amb alt nivell d'estrès laboral al sector d'hoteleria de les Illes Balears.

L'estudi posa de relleu el fet que els treballadors del sector d'hoteleria tendeixen a trobar-se una sèrie de factors adversos, relacionats amb la manca d'entrenament adequat i d'oportunitats de desenvolupament laboral, excés de càrrega de feina, torns laborals que no faciliten el manteniment d'una vida social estàndard, etc. i que poden posar en perill la seva satisfacció i salut laboral, repercutint així negativament en la consecució dels objectius de qualitat marcats per les empreses. Com a conseqüència de tot això, aquests empleats solen ser molt susceptibles als efectes psicosocials i cognitius que produeix l'estrès derivat de la realització de la feina.

Descarregar l'estudi (132kb)

Projectes

Pel·lícula animada on s'escenifiquen diversos accidents relacionats amb el món de l'hoteleria.
Amb ella es pretén cridar l'atenció dels empresaris, treballadors i tècnics dels serveis de prevenció sobre l'accidentalitat del sector, significant el fet que davant de cada risc hi ha una solució preventiva, des d'un punt de vista amè i despreocupat.

Projecte sobre la incidència en la salut dels treballadors nocturns d'hoteleria a les Illes Balears.
Amb el propòsit de conèixer la problemàtica en el sector, sorgeix des de la FPHIB la idea de desenvolupar un treball d'investigació entorn de la incidència en la salut del treball nocturn, tant en hoteleria com en els subsectors inclosos en l'àmbit del conveni col·lectiu.
L'organització del temps de treball i, dins d'aquest, l'existència del treball nocturn, constitueix un dels factors de risc més importants a considerar en l'avaluació de les condicions de feina.

PresentacionPresentació de la col·laboració amb la campanya institucional Estem segurs, no volem riscs de la Conselleria de Treball del Govern de les Illes Balears.

En plena temporada turística, l'any 2006, es procedí a la distribució i explicació de material divulgatiu, visitant 654 centres de treball a les Illes Balears, presentant la GUIA PRÀCTICA PER PREVENIR ELS ACCIDENTS DE TREBALL I LES MALALTIES PROFESSIONALS EN L'HOTELERIA I EN LA RESTAURACIÓ. L'esmentada Guia destaca a la seva presentació que, el fet de saber quins són els riscos i adoptar, per part de les empreses i dels treballadors, les mesures necessàries per evitar-los, suposa una gran passa en el camí cap a una societat sense riscos, afegint que entre tots hem de ser capaços de passar de la cultura del risc a la cultura de la prevenció. Un de cada tres accidents laborals que es produeixen en el sector de l'hoteleria es deu a sobreesforços del sistema musculoesquelètic. Les caigudes, cops, talls i punxades representen, així mateix, altres causes principals d'accidentalitat laboral en hotels, restaurants i cafeteries. És molt important que les empreses apliquin els plans de prevenció de riscos laborals i que els treballadors estiguin ben informats i formats. La Guia pretén, precisament, informar i formar d'una manera senzilla sobre els principals riscos que existeixen en l'hoteleria i com evitar-los amb una sèrie de consells pràctics per aplicar en la nostra tasca diària.

I Congrés Nacional de Salut Laboral en Hoteleria, Restauració i Sales de Festa

Els dies 22, 23 i 24 de febrer del 2007 se celebrà en el Centre de Convencions de l'Hotel Gran Melià Victòria de Palma de Mallorca el I Congrés Nacional de Salut Laboral en Hoteleria, Restauració i Sales de Festa, on es presentà la ponència LA FUNDACIÓ PER A LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN EL SECTOR DE L'HOTELERIA DE LES ILLES BALEARS. UNA EXPERIÈNCIA PIONERA EN EL SECTOR, exposant l'estructura interna, el funcionament i els objectius generals de la Fundació i ressaltant el caràcter de novetat que suposa una Fundació dedicada en exclusiva a les qüestions de prevenció de riscos laborals d'un sector en concret.