Política de privacitat

Última modificació: Maig 2021

Aquesta política de privacitat s’aplica a la web www.fphib.es
Si us plau, llegeixi-la detingudament. En ella trobarà informació important sobre el tractament de les seves dades personals i els drets que li reconeix la normativa vigent en la matèria.
Ens reservem el dret d’actualitzar la nostra política de privacitat en qualsevol moment amb motiu de decisions empresarials, així com per a complir amb eventuals canvis legislatius o jurisprudencials. Si té dubtes o necessita qualsevol aclariment respecte a la nostra Política de privacitat o als seus drets, pot contactar amb nosaltres a través dels canals que s’indiquen més a baix.
Vostè manifesta que les dades que ens faciliti, ara o en el futur, són correctes i veraços i es compromet a comunicar-nos qualsevol modificació d’aquests. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, es compromet a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre el contingut d’aquesta política.
De manera general, els camps dels nostres formularis que són assenyalats com a obligatoris, deuran necessàriament ser emplenats per a poder tramitar les seves sol·licituds.
1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades? El responsable del tractament de les dades personals recollits en aquesta web és la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals en el sector d’Hostaleria de les Illes Balears (FPHIB), amb domicili en Carrer Nuredduna, núm. 10, 3r D, 07006 Palma (Illes Balears); Telèfon: 871 707786 / 663 900692; Email: gerent@fphib.es
2. Per a què tractarem les seves dades i sobre quina base jurídica?
Gestió de la relació amb usuaris: Tractem les dades proporcionades pels nostres usuaris en les seves consultes i en els formularis d’alta, per a atendre les seves sol·licituds i per a la prestació dels nostres serveis.
Aquests tractaments són necessaris per a l’execució del contracte o per a l’aplicació de mesures precontractuals a pròpia petició dels interessats.

Administració i gestió de la seguretat de la web: Tractem dades de navegació (adreces IP o logs) per a administrar i gestionar la seguretat de la web. Aquest tractament es basa en el nostre interès legitimo a garantir la seguretat de la web. Aquest interès està expressament reconegut pel considerant 49 del RGPD. Per a la ponderació d’aquest interès respecte als seus drets i llibertats s’ha tingut en compte que aquest tractament correspon a pràctiques de seguretat generalitzes i no planteja amenaces significatives per als interessats.

Fins estadístics i de gestió de qualitat: Amb la finalitat d’avaluar i gestionar la qualitat de la web i dels nostres serveis, realitzem estadístiques a partir de dades de navegació en la web, p. ex. adreça IP, weblogs, pàgines visitades o accions realitzades en la Web (+ info en la nostra política de cookies).

Aquests tractaments es basen en el nostre Interès legítim per a avaluar i gestionar la qualitat dels nostres serveis. Per a la ponderació d’aquest interès respecte als seus drets i llibertats s’ha determinat que el tractament tenia un impacte limitat en la privacitat dels interessats, corresponia a expectatives raonables dels mateixos i no plantejava amenaces significatives.

Enviament del butlletí digital de la FPHIB, comunicacions informatives i gestió de llistes de distribució: Tractem les dades identificatives i de contacte proporcionats per aquells interessats que es donin d’alta en les nostres llistes de distribució per a enviar-los el nostre butlletí digital, així com, comunicacions relatives a les nostres activitats i serveis.

Aquests tractaments es basen en el seu consentiment. No prestar el seu consentiment o retirar-lo no condiciona la prestació dels nostres serveis.
En qualsevol moment podrà sol·licitar la seva baixa de les nostres llistes de distribució activant l’enllaç previst a tal fi en les nostres comunicacions o enviant un email a: gerent@fphib.es
3. Quant temps conservarem les seves dades? De manera general conservem les seves dades durant la vigència de la relació que manté amb nosaltres i en tot cas durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i durant el temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament. Cancel·larem les seves dades quan hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a les finalitats per a les quals van ser recaptats. Els logs d’accés a àrees restringides de la web es cancel·laran al mes de la seva creació. Es cancel·larà la informació relacionada amb la navegació, una vegada finalitzada la connexió web i realitzades les estadístiques. Les dades tractades per a l’enviament del butlletí digital de la FPHIB es conservaran vigents mentre no sol·liciti la seva supressió.
4. A qui podem comunicar les seves dades? Les seves dades només seran comunicats a tercers per obligació legal, amb el seu consentiment o quan la seva petició impliqui tal comunicació.
5. Quins són els seus drets? Té dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i, en tal cas, accedir a aquests. Pot igualment demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin inexactes o al fet que es completin les dades que siguin incomplets, així com sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.
En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En tal cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de la protecció dels drets d’altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà igualment oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus interessos o drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix i sota unes certes condicions podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades perquè siguin transmesos a un altre responsable del tractament.
Pot revocar el consentiment que hagués prestat per a determinades finalitats, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, i presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Per a exercir els seus drets haurà de remetre’ns una sol·licitud acompanyada d’una còpia del seu document nacional d’identitat o un altre document vàlid que li identifiqui per correu postal o electrònic a les adreces indicades en l’apartat Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Podrà obtenir més informació sobre els seus drets i com exercir-los en la pàgina de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en http://www.agpd.es.

 

Nota legal

L’accés a la web www.fphib.es atribueix la condició d’USUARI i implica l’acceptació plena i sense reserva, des d’aquest accés i/o ús, de la present nota legal i de la política de privacitat en la seva última versió. Per això, aconsellem que procedeixi a la lectura d’aquests documents, abans d’utilitzar les funcionalitats ofertes per aquest lloc web, així com cada vegada que accedeixi a ell, ja que ens reservem el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment parteix d’aquestes condicions.

El mer accés a aquesta Web no suposa en cap cas l’existència d’una relació comercial entre l’usuari i la web.

I. TITULAR DE LA WEB

A l’efecte del que es preveu per l’Art. 10 de la Llei 34/ 2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es proporciona la següent informació sobre la titular d’aquesta Web:

– Titular de la Web: Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals en el sector d’Hostaleria de les Illes Balears (d’ara endavant, FPHIB)
– Domicili social: Carrer Nuredduna, núm. 10, 3r D, 07006 Palma (Illes Balears)
– C.I.F. G-57300485

A més del domicili social, es posa a la disposició dels usuaris els següents canals per a dirigir les seves peticions, qüestions o reclamacions:
– Formulari de contacte de la web
– Telèfon: 871 707786
– Mòbil: 663 900692

II. CONDICIONS D’ÚS

1. Introducció. La FPHIB ofereix en aquesta web informació sobre les seves activitats i serveis, així com notícies relatives a la prevenció de riscos laborals en el sector d’hostaleria. Accedint i utilitzant aquesta web, vostè acorda obligar-se a les condicions que a continuació s’exposen, per la qual cosa se li recomana que llegeixi acuradament aquesta secció abans d’iniciar la seva navegació.
2. Obligacions dels Usuaris. Els Usuaris es comprometen a utilitzar aquesta Web de manera lícita, d’acord amb el que es disposa en les presents condicions i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de FPHIB o de tercers. A títol enunciatiu i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet igualment a:
– No incórrer en activitats il·legals o contràries a l’ordre públic o a la bona fe;
– No intentar accedir, modificar, manipular i, en el seu cas, utilitzar els comptes d’altres Usuaris;
– No utilitzar les dades publicades en la Web per a l’enviament de comunicacions no sol·licitades (spam).
– No introduir o difondre en la web informació o continguts falsos, enganyosos, ambigus o inexactes de manera que indueixin a error als receptors de la informació, ni tampoc difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans o dels menors;
– No realitzar accions que suposin o comportin una violació dels drets de propietat intel·lectual FPHIB o de tercers;
– No provocar danys en els sistemes físics i lògics de FPHIB, dels seus proveïdors o de terceres persones;
– No introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o utilitzar qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
– No suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines d’aquesta Web
3. Exclusió de responsabilitat. Aquesta Web es proporciona “tal com està” i el seu ús es realitza sota el propi risc de l’Usuari, per la qual cosa, ni FPHIB, ni els seus administradors, treballadors, proveïdors o col·laboradors seran responsables pels danys, de qualsevol naturalesa, directes o no, que derivin de l’ús de la Web, excloent expressament FPHIB, en tota la mesura prevista per la Llei, qualsevol tipus de garanties, ja siguin expresses o implícites.
FPHIB no garanteix la disponibilitat i accessibilitat de la Web, si bé realitzarà tots els esforços que siguin raonables en aquest sentit. A vegades, podran produir-se interrupcions pel temps que resulti necessari per a la realització de les corresponents operacions de manteniment.
FPHIB no es responsabilitza de possibles danys derivats d’interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a la citada entitat; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues en el centre processador de dades, de línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produir en el Programari o Maquinari dels Usuaris. Tampoc garanteix l’absència de virus, malwares, troians o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l’Usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’Usuari per aquest motiu. D’igual manera, FPHIB no respondrà pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fos del seu control.
Tampoc respondrà dels danys i perjudicis causats per l’ús o mala utilització dels continguts de la Web, ni per les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors, defectes o omissions en els continguts que poguessin aparèixer en aquesta Web proporcionats pels propis Usuaris o uns altres tercers. FPHIB no assumeix obligació ni cap responsabilitat respecte d’aquells serveis que no presti directament.
4. Enllaços externs. En cap cas FPHIB assumirà cap responsabilitat pels continguts dels enllaços pertanyents a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
5. Contrasenyes. Les contrasenyes per a accedir als comptes d’Usuaris registrats són personals, confidencials i intransferibles. Els Usuaris registrats són els únics responsables de mantenir la confidencialitat i seguretat del seu compte, assumint aquests de manera exclusiva les conseqüències de qualsevol índole respecte a les activitats que es realitzin mitjançant aquesta. Els Usuaris es comprometen a notificar immediatament a FPHIB qualsevol vulneració de la seguretat del seu compte.
6. Denegació d’accés i cancel·lació dels comptes. FPHIB es reserva el dret de denegar l’accés a la Web, així com a suspendre o cancel·lar els comptes a aquells Usuaris que incompleixin les presents condicions; en cas de problemes tècnics o de seguretat imprevistos; d’inactivitat del compte durant un temps significatiu; o en compliment d’un requeriment i/o d’una ordre policial, judicial o administrativa.
Aquesta cancel·lació o suspensió es realitzarà a exclusiva discreció de FPHIB i no donarà lloc a cap mena d’indemnització.
7. Publicació de comentaris. La utilització de les funcionalitats participatives que es facin disponibles en la Web es realitzarà sota la pròpia responsabilitat dels Usuaris. Atenent el que es preveu per l’Art. 16.1 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, FPHIB no es fa responsable per la informació emmagatzemada a petició dels usuaris i en particular respecte a les opinions expressades, ni tampoc de l’exactitud, qualitat, fiabilitat i correcció de la informació que els usuaris incorporin. FPHIB es reserva el dret a retirar o no publicar tots aquells comentaris i aportacions que incompleixin amb les presents condicions d’ús i especialment els que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats.
8. Tractament de dades personals. Els Usuaris consenten el tractament de les seves dades personals amb l’abast i en els termes que s’indiquen en la nostra política de privacitat, la qual està disponible en la home page de la Web, quedant així mateix aquesta política incorporada a les presents condicions per referència. En aquesta política, els Usuaris trobaran informació sobre la manera d’exercitar els seus drets d’accés, cancel·lació i rectificació de la seva informació personal, així com el d’oposició al seu tractament.
9. Propietat intel·lectual i drets d’autor. Sense perjudici dels continguts proporcionats pels propis Usuaris o sobre els quals tercers ostentessin drets intel·lectuals, els drets de propietat intel·lectual de la Web, el nom de domini, el seu codi font, disseny i estructura de navegació i elements en ella continguts (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari, o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, etc.) són titularitat de FPHIB , a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma, i, especialment els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, conforme al que es preveu per la vigent Llei de Propietat Intel·lectual. Queden expressament prohibides la reproducció, distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta web en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de FPHIB o, en el seu cas, dels tercers que ostentin els drets de propietat intel·lectual o d’autor sobre els continguts afectats. No obstant l’anterior, l’usuari de la web podrà visualitzar els elements d’aquesta Web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Aquelles entitats o persones que, prèvia autorització del titular d’aquesta web, pretenguin establir un enllaç amb ella, hauran de garantir que únicament permet l’accés a aquesta Web o servei però que no realitza reproducció dels seus continguts i serveis.
10. Nul·litat de les clàusules. En cas que una clàusula de les presents condicions d’ús fos declarada nul·la, només afectarà aquesta disposició o a aquella part que així hagi estat declarada, subsistint les condicions en tota la resta i tenint-se tal disposició, o la part afectada, per no posada.
11. Acceptació. L’accés a la Web i la seva utilització impliquen necessàriament que totes i cadascuna de les presents condicions d’ús són expressament acceptades per vostè.
12. Llei i jurisdicció aplicables. Sense perjudici dels drets reconeguts als consumidors pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, la present web es regirà per la llei espanyola a exclusió de les seves regles de conflicte de llei i qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la seva utilització o dels serveis vinculats a la mateixa se sotmetrà a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals d’ESPECIFICAR, renunciant expressament els usuaris al seu fur propi si el tinguessin.
La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia dirigida als consumidors, podent aquests accedir a la mateixa mitjançant el següent enllaç: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooselanguage