Política de privacitat

Última modificació: març 2018

Aquesta política de privadesa s’aplica a la web www.fphib.es

Per favor, llegeixi-la detingudament. En ella trobarà informació important sobre el tractament de les seves dades personals i els drets que li reconeix la normativa vigent en la matèria.

Ens reservem el dret d’actualitzar la nostra política de privadesa a qualsevol moment amb motiu de decisions empresarials, així com per complir amb eventuals canvis legislatius o jurisprudencials. Si té dubtes o necessita qualsevol aclariment respecte a la nostra Política de privadesa o als seus drets, pot contactar amb nosaltres a través dels canals que s’indiquen més a baix.

Un. manifesta que les dades que ens faciliti, ara o en el futur, són correctes i veraços i es compromet a comunicar-nos qualsevol modificació dels mateixos. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, es compromet a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre el contingut d’aquesta política.

De manera general, els camps dels nostres formularis que són assenyalats com a obligatoris, deuran necessàriament ser emplenats per poder tramitar les seves sol·licituds.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades? El responsable del tractament de les dades personals recollits en aquesta web és:

Responsable: Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals en el sector d’Hostaleria de les Illes Balears (FPHIB)

Adreça postal: Calle *Nuredduna, nº 10, 3º D, 07006 Palma (Illes Balears)

Telèfon: 871 707786

Mòbil: 663 900692

Para què tractarem les seves dades? Les dades dels nostres usuaris seran tractats per a la gestió de la relació amb ells, l’atenció a les seves sol·licituds i consultes, l’administració i la gestió de la seguretat de la web i el compliment de les nostres obligacions legals. Aquestes dades seran igualment tractats per a finalitats d’analítiques i de millora de la qualitat dels nostres serveis. Així mateix, tractarem les seves dades per a l’enviament del butlletí digital de la FPHIB.
Quant temps conservarem les seves dades? De manera general conservem les seves dades durant la vigència de la relació que manté amb nosaltres i en tot cas durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i durant el temps necessari per atendre a possibles responsabilitats nascudes del tractament. Cancel·larem les seves dades quan hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a les finalitats per les quals van ser recaptats. Els logs d’accés a àrees restringides de la web es cancel·laran al mes de la seva creació. Es cancel·larà la informació relacionada amb la navegació, una vegada finalitzada la connexió web i realitzades les estadístiques. Les dades tractades per a l’enviament del butlletí digital de la FPHIB es conservaran vigents mentre no sol·liciti la seva supressió.
A qui podem comunicar les seves dades? Les seves dades només seran comunicats a tercers per obligació legal, amb el seu consentiment o quan la seva petició impliqui tal comunicació.
Base jurídica dels tractaments. La base jurídica per al tractament de les seves dades personals és la gestió de la relació jurídica amb els nostres usuaris, el compliment de les nostres obligacions legals, així com el nostre interès legítim a gestionar la seguretat i la qualitat de la web i promocionar els nostres serveis.

Quins són els seus drets? Té dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i, en tal cas, accedir als mateixos. Pot igualment demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin inexactes o al fet que es completin les dades que siguin incomplets, així com sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats pels quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En tal cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de la protecció dels drets d’altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà igualment oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades salvo per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus interessos o drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix i sota certes condicions podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades perquè siguin transmesos a un altre responsable del tractament.

Pot revocar el consentiment que hagués prestat per determinades finalitats, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, i presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per sol·licitar la seva baixa dels tractaments amb finalitats comercials pot enviar un email a la següent adreça de correu electrònic: gerent@fphib.es

Per exercir els seus drets haurà de remetre’ns una sol·licitud acompanyada d’una còpia del seu document nacional d’identitat o un altre document vàlid que li identifiqui per correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Podrà obtenir més informació sobre els seus drets i com exercir-los a la pàgina de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en http://www.agpd.es.