Arxiu de la categoria: Actualitat

Continúa la campaña de donación de sangre FPHIB – FBSITIB

Durante el presente mes  de septiembre se continuará llevando a cabo la campaña conjunta para la recogida de donaciones de sangre entre empresas, trabajadores y trabajadoras del sector de hostelería organizada de forma conjunta entre la Fundación Prevención Hostelería Illes Balears y la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.

A través de los puntos de donación que se publican diariamente en la web de la FPHIB, así como a través de su APP, los interesados e interesadas pueden participar activamente en esta campaña a través de la donación de sangre.

A continuación se listan los puntos de donación para los próximos días:

Dilluns 16 de setembre: PORT POLLENÇA LOCAL AAVV C/MESTRAL, 15 DE 17’30 A 21 HORES. http://www.donasang.org/on-puc-donar/calendari/33466/port-de-pollenca

Dimarts 17 setembre: CIUTADELLA CENTRE SANITARI CANAL SALAT DE 17’45 A 21 H. http://www.donasang.org/on-puc-donar/calendari/33474/ciutadella

Dimarts 17 setembre: SANT JOSEP (EIVISSA) CENTRE SANITARI DE 17’30 A 21 H. http://www.donasang.org/on-puc-donar/calendari/33475/sant-josep

Dimarts 17 i dimecres 18 setembre: SANTA MARIA CENTRE SANITARI DE 17’30 A 21 H. http://www.donasang.org/on-puc-donar/calendari/33471/santa-maria

Dimarts 17 setembre: SA CABANETA C/CASA DEL POBLE (DAVANT MERCADONA) DE 17’30 A 21 H. http://www.donasang.org/on-puc-donar/calendari/33797/sa-cabaneta

Dimecres 18 setembre: SON FERRIOL (PALMA) BUS AVDA. DEL CID DEVORA PLAÇA PARROQUIA DE 17’30 A 21 H. http://www.donasang.org/on-puc-donar/calendari/33804/son-ferriol

Dijous 19 i divendres 20 de setembre: SOLLER CENTRE SANITARI C/CAMP LLARG DE 17’30 A 21 H. http://www.donasang.org/on-puc-donar/calendari/33482/soller

Divendres 20 setembre: CAMPANET CASA DE CULTURA DE 17’30 A 21 H. http://www.donasang.org/on-puc-donar/calendari/33491/campanet

Divendres 20 setembre: FESTES PINA BUS PLAÇA DE 17’30 A 21’30 H. http://www.donasang.org/on-puc-donar/calendari/33801/pina

Dilluns 23 setembre: FORMENTERA HOSPITAL DE FORMENTERA DE 15’30 A 19’30 H. http://www.donasang.org/on-puc-donar/calendari/33498/formentera

Dilluns 23 setembre: ES CASTELL UNITAT SANITARI DE 17 A 21 H. http://www.donasang.org/on-puc-donar/calendari/33497/es-castell

Dilluns 23: BADIA GRAN CENTRE SANITARI DE 17’30 A 21 H. http://www.donasang.org/on-puc-donar/calendari/33805/badia-gran

Dimarts 24 setembre: CALA MILLOR CENTRE SANITARI C/FLORS DE 17’30 A 21 H. http://www.donasang.org/on-puc-donar/calendari/33501/cala-millor

Dimecres 25 setembre: VALLDEMOSSA CENTRE SANITARI DE 17’30 A 21 H. http://www.donasang.org/on-puc-donar/calendari/33506/valldemossa

Dijous 26 setembre: EIVISSA HOSPITAL CAN MISSES ANTIGUES URGENCIES DE 10 A 14 I DE 17 A 21 H. http://www.donasang.org/on-puc-donar/calendari/33514/eivissa

Dijous 26 setembre: MAO CENTRE EXTRACCIO C/PINTOR CALBÓ DE 17 A 21 H. http://www.donasang.org/on-puc-donar/calendari/33512/mao

Divendres 27 setembre: CLUB MAC PORT ALCUDIA BUS PARKING HOTEL JUPITER C/DE REINES DE 10 A 19 HORES. http://www.donasang.org/on-puc-donar/calendari/33798/port-dalcudia

Divendres 27 setembre: ANDRATX CENTRE SANITARI DE 17’30 A 21 H. http://www.donasang.org/on-puc-donar/calendari/33806/andratx

Dilluns 30 setembre: SANT JOAN CASAL DE JOVES S’ESCORXADOR DE 17’30 A 21 H. http://www.donasang.org/on-puc-donar/calendari/33526/sant-joan

 

 

La FPHIB compleix 15 anys

Recentment s’han complert quinze anys de la creació de la Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears, entitat pionera en l’estat espanyol en matèria de prevenció de riscos laborals d’un sector com el d’hostaleria.

La FPHIB va ser creada per les organitzacions signants del Conveni Col·lectiu d’Hostaleria dels Illes Balears amb l’objectiu de fomentar la recerca, el desenvolupament i la promoció d’accions tendents a la millora de la salut laboral i seguretat en el treball.

A causa de la idiosincràsia i complexitat  dels diferents subsectors, que inclou des de cadenes hoteleres amb projecció internacional fins a microempreses amb un reduït nombre d’empleats, tant les accions i campanyes realitzades com les eines, manuals i materials formatius editats comprenen totes les situacions específiques per a  cadascuna de les àrees funcionals.

Al seu torn, en el vessant divulgatiu, destaca la celebració de les diferents edicions del Congrés Nacional sobre Seguretat i Salut en el Treball Laborhábito FPHIB celebrats  a Palma de Mallorca,  els quals van permetre obtenir una imatge actualitzada de la situació de la prevenció de riscos laborals en el sector tant a nivell nacional com internacional així com un intercanvi actiu de coneixements entre treballadors, treballadores, empreses i responsables de prevenció del sector.

Destaca igualment la presència de la FPHIB en la principals xarxes socials, tals com Twitter (@fundacion_fphib), Facebook (/fundacionprevencionhosteleria) i Google+. Des d’aquestes plataformes comunicatives s’ha aconseguit, en un escàs marge de temps, un nou vehicle a l’hora de comunicar accions i actuacions realitzades en matèria de seguretat i salut en el treball.

Així les coses,  la FPHIB contínua avançant dia a dia en la consecució dels objectius fundacionals,  desenvolupant continguts propis i comptant amb la col·laboració dels principals organismes i institucions dels Illes Balears.

Des de la seva creació en 2004 la FPHIB ha contribuït de forma activa a la disminució dels accidents laborals en el sector d’hostaleria dels Illes Balears, malgrat la qual cosa hem de continuar conjuminant esforços darrere del desenvolupament d’una cultura preventiva adaptada als avanços tecnològics i als riscos laborals emergents.

És per això que la Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears, continuarà treballant en honor d’aconseguir una major conscienciació i efectivitat en matèria de seguretat i salut laboral en el sector d’hostaleria dels Illes Balears.

Font: FPHIB

Avís Important. Manteniment del tipus aplicable a les bases de cotització per al càlcul de les aportacions empresarials a la Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears

TRASPOSICIÓ DE L’ACORD DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PER A la PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN EL SECTOR D’HOSTALERIA DELS ILLES BALEARS (FPHIB), PEL QUAL ES MANTÉ EL TIPUS DE LES APORTACIONS EMPRESARIALS A la FUNDACIÓ.- En el si del Patronat de la FPHIB es va aconseguir acord de mantenir el tipus de les aportacions empresarials a aquesta, que figura ressenyat en el punt 2 de l’acta 35a de la reunió celebrada el dia 10 de juliol de 2019, modificant el percentatge vigent en el paràgraf primer de l’article 1, de l’Acord Laboral per a la realització d’aportacions empresarials a la FPHIB de 23 de març de 2006 (BOIB núm. 67 de 9-maig-2006), sent el pacte a aquest efecte el següent:

«S’acorda que el tipus aplicable per al pròxim període de recaptació, això és, des del 1/8/19 fins al 31/7/20 es mantindrà en el 0,01% de les bases de cotització per contingències professionals.»

Per tant, i en virtut del que es disposa per l’article 6 de l’Acord Laboral referit, pel qual es confereix a la Comissió paritària del conveni el seguiment, interpretació, gestió i administració d’aquest, s’adona de la decisió de mantenir temporalment l’import de les aportacions empresarials ratificant així el pacte aconseguit pel Patronat de la Fundació.

En tal sentit, el tipus aplicable a les bases de cotització per accidents de treball i malalties professionals es mantindrà en el 0,01 per cent durant el període de recaptació comprès entre l’1 d’agost de 2019 i el 31 de juliol de 2020, reprenent el 0,02 per cent a partir de l’1 d’agost de 2020, excepte acord en contrari adoptat en el si del Patronat de la FPHIB.

La Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears prepara la campanya de conscienciació sobre donacions de sang

Un any més, durant el període estival, la Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears duu a terme conjuntament amb la Fundació Banc de Sang i Teixits dels Illes Balears, una campanya de conscienciació entre les empreses, treballadors i treballadores del sector per a la donació de sang.

Així, a partir de les campanyes en diferents zones dutes a terme per part de la FBSITIB, la Fundació s’encarrega a través de les diferents vies de què disposa d’informar els possibles participants en cadascuna d’aquestes campanyes.

Diàriament a través de l’APP de la FPHIB es publiquen els llocs de recollida, a fi de que qualsevol que desitgi participar en aquesta causa pugui conèixer de forma ràpida i senzilla on poder fer-ho.

Igualment la FPHIB, a través de les organitzacions que la integren, s’encarrega de comunicar de forma puntual cadascuna de les campanyes, a fi que els associats d’aquestes organitzacions disposin així mateix d’aquesta informació.

Qualsevol que desitgi participar en aquesta causa, pot mantenir-se informat a través de les xarxes de la Fundació, la seva pàgina web o mitjançant l’APP, disponible tant en IOS com Android.

Font: FPHIB

Entrega dels premis del 8u Concurs de Cartells FPHIB – EHIB

Divendres passat, dia 17 de maig, es va dur a terme en el saló d’actes de l’Escola d’Hostaleria de les Illes Balears l’acte de lliurament de premis als guardonats del vuitè concurs de cartells en matèria de prevenció de riscos laborals organitzat conjuntament per part de la Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears i la pròpia Escola d’Hostelería.

En aquest acte es va dur a terme el lliurament als tres premiats en el concurs així com a la categoria especial introduïda aquesta edició, a partir de les votacions rebudes a través de l’APP de la Fundación.

En l’acte van intervenir els membres de la FPHIB, Antonio Copete com a president de la Fundació, i Silvia Montejano com a patró d’aquesta. Per part de la EHIB van participar les professores de l’assignatura de prevenció de riscos laborals, així com la Directora de la EHIB, la Sra. Maria Tugores.

Tots els participants van destacar la importància d’aquest tipus d’accions quant al que suposa en matèria de formació per als quals en un futur pròxim seran els treballadors i treballadores del sector d’hostaleria balear.

Font: FPHIB

Obertes les votacions per a la 8ª edició del Concurs de Cartells FPHIB – EHIB

Avui dóna inici la vuitena edició del Concurs de Cartells en matèria de prevenció de riscos laborals en hostaleria organitzat de forma conjunta per la Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears i la Escola d’Hoteleria dels Illes Balears.

En el seu afany per continuar innovant en les accions que duu a terme, per a aquesta edició la FPHIB ha introduït una novetat en el concurs mitjançant la possibilitat que els cartells participants siguin votats a través de l’APP de la Fundació.

Així, qualsevol usuari de l’Aplicació, podrà votar una selecció de màxim tres cartells, de els quals sorgirà un guanyador, que serà guardonat en l’acte que se celebrarà a aquest efecte en la EHIB durant aquest mes de maig.

L’aplicació pot ser descarregada tant en IOS com en Google Play per a les plataformes Apple i Android respectivament a del QR que es troba al peu d’aquesta notícia.

 

 

 

Font: FPHIB