Arxiu de la categoria: Actualitat

Avís important sobre el procediment de recaptació de quotes empresarials i l’acord de pròrroga de l’exoneració de quotes a la FPHIB.

Amb motiu de la crisi sanitària global originada per el COVID-19, la Comissió Permanent de la FPHIB va acordar el passat 2 d’octubre de 2020 prorrogar l’exoneració de realitzar aportacions econòmiques empresarials fins al 31 de gener de 2021, ampliant així l’exoneració aprovada el mes de maig passat per al període comprès entre els mesos d’abril i setembre de 2020.

La referida exoneració no eximeix en cap cas de l’obligació d’efectuar els pagaments reportats durant els mesos del vigent període anual no exonerats, això és, entre l’1 de febrer de 2021 i el 31 de juliol de 2021.

Es recorda que els períodes anuals de recaptació abasten des del mes d’agost de cada any fins al mes de juliol de l’any següent.

Així, per a les empreses de pagament anual, la liquidació de l’exercici 2019/2020 comprenia les quotes reportades des d’agost 2019 fins a març de 2020, a ingressar a l’agost de 2020. Mentre que en l’exercici 2020/2021 la liquidació inclourà les quotes reportades des de febrer de 2021 fins a juliol de 2021, a ingressar a l’agost de 2021.

Per a les empreses de pagament mensual, l’última quota a ingressar de l’exercici 2019/2020 va ser la reportada al març de 2020, pagable el següent mes d’abril, mentre que en el 2020/2021 la primera quota a ingressar serà la reportada el mes de febrer de 2021, a liquidar el següent mes de març, i així successivament.

Tot això seguint el procediment habitual de pagament a través del butlletí FPHIB i el seu abonament en les entitats bancàries col·laboradores.

En el següent esquema es determinen els mesos exonerats (en color vermell) i els no exonerats (en color verd) dels exercicis 2019/2020 i 2020/2021, a l’efecte de realitzar el càlcul de les quotes a liquidar els mesos d’agost de 2020 i 2021 per a les empreses de pagament anual.

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualsevol dubte generat referent a això pot ser consultada a través dels canals habituals (consultes en la web de la FPHIB, xarxes socials, correu electrònic o telèfons de contacte).

El Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, es reuneix amb els consells insulars per a treballar en les mesures a adoptar en matèria de turisme segur

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha mantingut aquest matí una reunió de treball amb representants dels quatre Consells insulars per a treballar en les mesures a adoptar en matèria de turisme segur, amb l’objectiu d’avançar en els protocols que permetin recuperar l’activitat turística el més aviat possible.

Aquesta trobada s’emmarca dins de la ronda de contactes que tant el conseller Negueruela, com la directora general de Turisme, Rosana Morillo, estan mantenint en els últims dies per a buscar la màxima coordinació i col·laboració entre Consells i Govern de cara a les reunions programades amb la Secretaria d’Estat de Turisme en el si del grup de treball en el qual participa Balears.

En aquesta línia, ahir Negueruela va mantenir una reunió amb les federacions hoteleres, està en permanent contacte amb les organitzacions sindicals i avui ha estat el torn dels Consells. La trobada s’ha celebrat per Zoom de manera telemàtica i el conseller ha estat acompanyat per Morillo i les responsables de l’Agència d’Estratègia Turística dels Illes Balears (AETIB), Antonia Alomar i Esther Callizo.

Durant la trobada, Negueruela ha transmès als representants dels Consells la necessitat de fomentar al màxim la coordinació entre administracions de cara a preparar les reunions previstes amb el Govern d’Espanya. Tot per a preparar a les Illes per a recuperar l’activitat turística el més aviat possible i començar la planificació de la temporada 2021.

Per part del Consell de Mallorca han participat en la reunió el conseller insular de Turisme i Esports, Andreu Serra, i la directora insular de Turisme, Lucía Escribano; des de Menorca ha estat present la presidenta del Consell, Susana Mora; des d’Eivissa el president de la institució, Vicent Marí, i finalment, Alejandra Ferrer, ha participat com a presidenta del Consell de Formentera.

GRUP DE TREBALL

El Govern dels Illes Balears, a través de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball i de la Conselleria de Salut i Consum, de manera conjunta amb el Govern d’Espanya i amb el de les Illes Canàries està treballant per a establir les condicions i protocols necessaris que permetin desenvolupar un turisme segur quan sigui possible.

En concret, s’ha creat un grup de treball conjunt en el qual estan implicats tres ministeris del Govern d’Espanya (Sanitat, Indústria, Comerç i Turisme, i Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació) a més dels dos arxipèlags. L’objectiu comú és aconseguir acords amb altres països, entre els quals es troben Regne Unit, Alemanya i països nòrdics, per a establir corredors segurs que permetin la reobertura del turisme internacional.

Una de les conclusions a les quals s’ha arribat ja en aquest grup de treball és que totes les mesures que s’adoptin en les pròximes setmanes per a garantir la seguretat del turisme s’aplicaran en els dos arxipèlags, tant a les Illes Balears com a les Illes Canàries. D’aquesta manera, el Govern d’Espanya treballa ja per a aplicar aquest tipus de mesures en tots dos territoris.

Font: CAIB

Avís Important. Procediment de recaptació de quotes empresarials i exoneració de quotes a la FPHIB

En el si de la Comissió Permanent de la FPHIB es va acordar el passat 7 de maig de 2020 exonerar a les empreses de l’obligació de realitzar aportacions econòmiques a la FPHIB sobre la meritació de determinades quotes, a través de les quotes empresarials de Seguretat Social, durant el període 1 d’abril de 2020 a 30 de setembre de 2020, sense perjudici de les pròrrogues ulteriors que seran objecte d’acord exprés per al supòsit de prolongar-se la situació que va motivar aquest acord.

El mateix s’emmarca en el context de crisi sanitària global, causada per la pandèmia derivada del COIVD-19, que va motivar la declaració de l’estat d’alarma en tot l’Estat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, i l’Ordre del Ministeri de Sanitat SND/257/2020, de 19 de març, que va declarar la suspensió d’obertura al públic dels establiments d’allotjament turístic.

Malgrat tot, cal remarcar que l’exoneració de determinades quotes (abril, maig, juny i juliol), incloses dins del període de meritació 2019/2020, no implica que durant el present mes d’agost les empreses obligades no hagin de realitzar el pagament de les quotes a la Fundació. Així, durant el mes d’agost s’hauran de liquidar les quotes efectivament reportades en el període (des d’agost de 2019 a març de 2020), pel procediment de pagament habitual (a través del butlletí de cotització i mitjançant abonament en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores de la FPHIB)

Qualsevol dubte generat referent a això pot ser consultada a través dels canals habituals (sistema de consultes en la web de la FPHIB, xarxes socials, correu electrònic o telèfons).

Recomanacions per a evitar el cop de calor

Durant els mesos d’estiu, a causa de les altes temperatures de les Illes Balears, han d’extremar-se les mesures per a evitar les situacions creades per l’estrès tèrmic, entre elles el cop de calor, en les diferents tasques desenvolupades pels treballadors i treballadores del sector.

Entre les més importants estan les d’hidratar-se sovint, protegir-se de l’exposició directa del sol mitjançant la utilització d’ombrel·les, gorres o ulleres de sol o la d’utilització de cremes de protecció solar.

Des de la Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears es va editar una guia de protecció enfront de l’estrès tèrmic a fi de solucionar els principals dubtes i qüestions derivades d’aquesta matèria, la qual pot ser consultada i descarregada, de forma totalment gratuïta, a partir del següent enllaç: Guia Estrès Tèrmic FPHIB

La FPHIB edita uns tríptics sobre mesures preventives davant COVID-19 en hostaleria

La Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears, de manera coordinada amb les organitzacions empresarials i sindicals més representatives del sector d’hostaleria a les Illes Balears, ha editat uns tríptics amb mesures preventives davant el risc de contagi de COVID-19 entre treballadors i treballadores del sector d’hostaleria.

Aquests tríptics han estat desenvolupats sobre la base de les diferents àrees funcionals que integren el sector d’hostaleria així com en relació a les diferents tasques que es troben englobades dins de cadascuna d’aquestes àrees.

Així les recomanacions que il·lustren els tríptics són específics, sobre la base de les tasques a desenvolupar pels treballadors i treballadores d’hostaleria.

Els materials poden ser consultats i descarregats, de forma totalment gratuïta, en el següent enllaç: Tríptics COVID-19 FPHIB

Lliurats els premis de l’IX Concurs de Cartells FPHIB-EHIB

Durant el present mes de juny es va procedir a realitzar el lliurament dels premis als vencedors de la novena edició del Concurs de Cartells sobre Prevenció de Riscos Laborals en Hostaleria que organitza conjuntament la Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears i l’Escola d’Hostaleria dels Illes Balears.

A causa de la situació d’excepcionalitat del present exercici, on la pandèmia de COIVD-19 va impedir l’acte que anualment se celebrava en la pròpia escola d’hostaleria i on es lliuraven els premis del concurs, enguany es va optar per realitzar el lliurament de forma personalitzada a tots els premiats, complint les preceptives mesurades de seguretat, en la seu de la FPHIB.

Tant els cartells premiats com una selecció dels cartells participants es troben ja en la web de la Fundació perquè aquelles empreses interessades puguin descarregar-los de manera gratuïta i utilitzar-los en els seus centres de treball per a la formació i informació dels seus treballadors.