Arxiu de la categoria: Actualitat

Avís Important. Procediment de recaptació de quotes empresarials i exoneració de quotes a la FPHIB

En el si de la Comissió Permanent de la FPHIB es va acordar el passat 7 de maig de 2020 exonerar a les empreses de l’obligació de realitzar aportacions econòmiques a la FPHIB sobre la meritació de determinades quotes, a través de les quotes empresarials de Seguretat Social, durant el període 1 d’abril de 2020 a 30 de setembre de 2020, sense perjudici de les pròrrogues ulteriors que seran objecte d’acord exprés per al supòsit de prolongar-se la situació que va motivar aquest acord.

El mateix s’emmarca en el context de crisi sanitària global, causada per la pandèmia derivada del COIVD-19, que va motivar la declaració de l’estat d’alarma en tot l’Estat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, i l’Ordre del Ministeri de Sanitat SND/257/2020, de 19 de març, que va declarar la suspensió d’obertura al públic dels establiments d’allotjament turístic.

Malgrat tot, cal remarcar que l’exoneració de determinades quotes (abril, maig, juny i juliol), incloses dins del període de meritació 2019/2020, no implica que durant el present mes d’agost les empreses obligades no hagin de realitzar el pagament de les quotes a la Fundació. Així, durant el mes d’agost s’hauran de liquidar les quotes efectivament reportades en el període (des d’agost de 2019 a març de 2020), pel procediment de pagament habitual (a través del butlletí de cotització i mitjançant abonament en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores de la FPHIB)

Qualsevol dubte generat referent a això pot ser consultada a través dels canals habituals (sistema de consultes en la web de la FPHIB, xarxes socials, correu electrònic o telèfons).

Recomanacions per a evitar el cop de calor

Durant els mesos d’estiu, a causa de les altes temperatures de les Illes Balears, han d’extremar-se les mesures per a evitar les situacions creades per l’estrès tèrmic, entre elles el cop de calor, en les diferents tasques desenvolupades pels treballadors i treballadores del sector.

Entre les més importants estan les d’hidratar-se sovint, protegir-se de l’exposició directa del sol mitjançant la utilització d’ombrel·les, gorres o ulleres de sol o la d’utilització de cremes de protecció solar.

Des de la Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears es va editar una guia de protecció enfront de l’estrès tèrmic a fi de solucionar els principals dubtes i qüestions derivades d’aquesta matèria, la qual pot ser consultada i descarregada, de forma totalment gratuïta, a partir del següent enllaç: Guia Estrès Tèrmic FPHIB

La FPHIB edita uns tríptics sobre mesures preventives davant COVID-19 en hostaleria

La Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears, de manera coordinada amb les organitzacions empresarials i sindicals més representatives del sector d’hostaleria a les Illes Balears, ha editat uns tríptics amb mesures preventives davant el risc de contagi de COVID-19 entre treballadors i treballadores del sector d’hostaleria.

Aquests tríptics han estat desenvolupats sobre la base de les diferents àrees funcionals que integren el sector d’hostaleria així com en relació a les diferents tasques que es troben englobades dins de cadascuna d’aquestes àrees.

Així les recomanacions que il·lustren els tríptics són específics, sobre la base de les tasques a desenvolupar pels treballadors i treballadores d’hostaleria.

Els materials poden ser consultats i descarregats, de forma totalment gratuïta, en el següent enllaç: Tríptics COVID-19 FPHIB

Lliurats els premis de l’IX Concurs de Cartells FPHIB-EHIB

Durant el present mes de juny es va procedir a realitzar el lliurament dels premis als vencedors de la novena edició del Concurs de Cartells sobre Prevenció de Riscos Laborals en Hostaleria que organitza conjuntament la Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears i l’Escola d’Hostaleria dels Illes Balears.

A causa de la situació d’excepcionalitat del present exercici, on la pandèmia de COIVD-19 va impedir l’acte que anualment se celebrava en la pròpia escola d’hostaleria i on es lliuraven els premis del concurs, enguany es va optar per realitzar el lliurament de forma personalitzada a tots els premiats, complint les preceptives mesurades de seguretat, en la seu de la FPHIB.

Tant els cartells premiats com una selecció dels cartells participants es troben ja en la web de la Fundació perquè aquelles empreses interessades puguin descarregar-los de manera gratuïta i utilitzar-los en els seus centres de treball per a la formació i informació dels seus treballadors.

El IBASSAL edita una guia per al sector d’hostaleria en la Fase III

Després de la recent aprovació de fase III en tot el archipielago balear, l’Institut Balear de Seguretat i Salut Balear, en col·laboració amb les principals organitzacions empresarials i sindicals, ha aprovat un protocol d’actuació per al sector hoteler en matèria de prevenció enfront de riscos de contagi per COVID-19.

Aquest protocol d’actuació es recull en una guia que inclou les mesures preventives generals en relació a l’alerta per COVID-19 (SARS-CoV-2) per al sector d’hostaleria de les Illes Balears dins de la Fase III.

Aquesta guia pot ser descarregada en el següent enllaç: Guia IBASSAL COVID-19 Hostaleria

Font: FPHIB

Publicades les Guies per a la reducció del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 en el sector turístic

La Secretaria d’Estat de Turisme en coordinació amb el Ministeri de Sanitat ha elaborat les guies d’especificacions per a la reducció del contagi pel coronavirus SARS-COV-2. Les guies contenen especificacions de servei, neteja i desinfecció, manteniment i gestió del risc per als diferents subsectors del sector turístic.

Aquestes guies completen les mesures disposades per les ordres del Ministeri de Sanitat, i, en tot cas, se supediten a aquestes.

En la seva elaboració han participat les Comunitats Autònomes, Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), els agents socials, les associacions de cada subsector, experts participants en els grups de treball i l’Associació Espanyola de Serveis de Prevenció Laboral (AESPLA), coordinats per l’Institut de Qualitat Turística, entitat a la qual la Secretaria d’Estat de Turisme ha encomanat aquesta labor.

Les guies poden ser consultades en el següent enllaç: Guies sector turisme SARS-COV-2