Arxiu de la categoria: Actualitat

La APP de la FPHIB, finalista dels Premis Prevencionar

La APP en matèria de prevenció de riscos laborals en el sector d’hostaleria de les Illes Balears desenvolupada recentment per part de la FPHIB ha resultat finalista dels Premis Prevencionar.

Aquests premis, organitzats cada dos anys per part de les revistes Prevencionar i I-Saludable, reconeixen les millors pràctiques d’empreses i professionals en el camp de la seguretat, salut i benestar.

L’aplicació de la Fundació ha competit en diverses categories, conjuntament amb altres 367 candidatures i ha resultat finalista en la secció de Comunicació en Prevenció de Riscos Laborals.

Els premiats es donaran a conèixer en un acte celebrat a tal expresso el proper dia 5 d’octubre en la Gala dels Premis Prevencionar que se celebrarà a l’Auditori Ramón Areces de Madrid.

La APP es etroba per a la seva desacàrrega en les plataformes de Apple Store y Google Play, així com a Windows Mobile.

Font: FPHIB

Los accidentes laborales descienden en Baleares por primera vez en seis años

Balears ha reducido su índice de accidentes laborales durante el primer semestre de 2018 por primera vez en seis años, con un recorte que ha sido especialmente intenso en dos de los sectores que más empleo generan, como son la hostelería y la construcción, según los datos facilitados ayer por el conseller y la directora general de Trabajo, Iago Negueruela e Isabel Castro respectivamente. Pese a ello, las islas siguen teniendo la tasa de siniestralidad más alta de España, lo que explica que a partir de octubre se vaya a poner en marcha una nueva campaña de control sobre la construcción y para 2019 se esté preparando un aumento de las inspecciones en materia de seguridad laboral.

Un dato a tener en cuenta es que el índice de siniestralidad tiene en cuenta el número de accidentes laborales en relación a la cifra de trabajadores de alta en la Seguridad Social, y en este caso la bajada se cifra en un 5,6%. Pero pese al aumento del empleo (está en máximos históricos), en las islas bajan también las cifras absolutas de accidentes durante esos primeros seis meses, al pasar de los 9.577 de 2017 a los 9.412 del presente año.

La reducción más importante se ha dado en los siniestros de carácter leve, que son los que provocan que Balears sea la autonomía con los peores índices de toda España. En cifras absolutas, éstos han pasado de los 9.524 del pasado ejercicio a los 9.354 de presente. En los graves se ha dado una subida, al pasar de 50 a 53, los muy graves se mantienen sin cambios con un solo caso, y los mortales crecen de tres a cuatro. De estos últimos, dos corresponden al sector de la construcción, uno a la industria, y el cuarto no está vinculado a causas materiales del puesto de trabajo, dado que vino dado por un infarto.

Por lo que respecta al índice de siniestralidad (accidentes en relación a la cifra de trabajadores), la bajada general ha sido de un 5,6%, pero este recorte alcanza el 9,6% en la construcción, el 8,2% en la hostelería, otro 8,2% en la industria, un 3,8% en el conjunto del sector servicios, y solo sube en la agricultura en un 21,3%.

Por islas, el descenso en Mallorca es de un 5,7%, del 2,3% en Menorca, del 6,5% en Eivissa, y se da una subida del 20,1% en Formentera.

Un dato que se destaca es que la mejoría que se ha dado en la calidad del empleo balear, con más contratos indefinidos, es un factor que ha influido en la bajada de los accidentes, dado que la mayoría se producen cuando el asalariado lleva en su puesto entre seis días y tres meses.

Pese a destacar el carácter positivo de este descenso por lo que supone de cambio de tendencia, el conseller no ocultó que la situación balear sigue siendo negativa, por tratarse de la autonomía con el índice de siniestralidad más alto de España, de ahí que insistiera en que no se va a bajar la guardia, y que se van a intensificar las campañas de vigilancia. En este aspecto, agradeció la colaboración que en relación a este tema están prestando los sindicatos, las patronales sectoriales y las fundaciones de la construcción y de la hostelería. También puso en valor la próxima puesta en marcha del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral.

Fuente: Diariodemallorca.es

El Parlament aprova la Llei de Promoció de Seguretat i Salut en el Treball en les Illes Balears

El Parlament dels Illes Balears ha aprovat la Llei de promoció de la Seguretat i la Salut en el treball en les Illes Balears, que és el primer text normatiu d’aquestes característiques en la Comunitat, i que es va començar a tramitar a la fi del mes d’abril. Els principals objectius són, d’una banda, la reducció dels elevats índexs de sinistralitat que es registren a les Illes i, d’altra banda, millorar els mecanismes per a la detecció de malalties professionals, especialment en el sector de l’hostaleria.

La Llei estableix la creació i regulació de l’Institut Balear de la Seguretat i la Salut Laboral (IBASSAL), que quedarà adscrit a l’Adreça de Treball i Salut Laboral, i que permetrà una millor coordinació amb les autoritats sanitàries. El IBASSAL és un organisme autònom amb personalitat jurídica pròpia, que es configura com a òrgan científic i tècnic en matèria de prevenció de riscos laborals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El IBASSAL durà a terme una activitat preventiva i farà un seguiment; l’institut també executarà plans i programes de prevenció, coordinarà les competències en salut laboral, i promocionarà la igualtat entre dones i homes en matèria de prevenció.

Amb el IBASSAL es crearà també la Unitat de Malalties Professionals, que durà a terme activitats de recerca, estudi i control de malalties professionals i que complirà les funcions d’òrgan d’assessorament.

La Llei també promou la sensibilització sobre els valors de la seguretat i la salut en el treball, com la promoció i divulgació de valors relatius a la seguretat i salut en el treball a l’educació, campanyes públiques de sensibilització que emprin els mitjans de difusió necessaris per afavorir la integració de la prevenció de riscos laborals com a hàbit social, i accions promocionals que fomentin la participació de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives.

Quant a les mesures per al foment de la formació en seguretat i salut en el treball, es preveu la incorporació de continguts relatius a la prevenció de riscos laborals en l’ensenyament de règim general, com a educació infantil i bàsica, formació professional , ensenyament universitari, educació de persones adultes i formació del professorat.

Font: Caib.es

El Govern accepta reconeixer les enfermetats profesionals de les Cambreres de Pis

El Govern ha acceptat la proposta de Balears i Canàries per reconèixer les diverses malalties professionals de les cambreres de pis com la síndrome del túnel carpià o les patologies que es produeixen per moviments repetitius en els treballs de neteja de manera específica.

Un comunicat de l’Executiu regional especifica que el document conjunt elaborat pels governs de tots dos arxipèlags per modificar el quadre de malalties professionals de les cambreres de pis ha estat l’origen de la proposta que l’Estat ha portat avui a la taula per la Qualitat en l’ocupació en el sector de l’Hostaleria.

Segons la proposta, el nou quadre reconeixerà les malalties professionals específiques com la síndrome del túnel carpià o les que es produeixen per moviments repetitius o originats per vibracions transmeses a la mà que puguin produir el maneig d’aspiradors, enceradores o fregadoras.

A més, s’establirà un codi propi per a les cambreres de pisos en la Classificació Nacional d’Ocupacions, la qual cosa dotarà d’autonomia pròpia en la font estadística i permetrà un seguiment més precís de les malalties professionals o accidents laborals del col·lectiu.

Font: Ultimahora.es

S’inicia la Campanya de donacions de sang 2018 entre la FPHIB i la FBSTIB

Durant el present mes de juliol ha donat inici, per tercer any consecutiu, la campanya conjunta duta a terme entre la Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears i la Fundació Banc de Sang i Teixits dels Illes Balears, a fi de promoure i impulsar les donacions de sang entre treballadors i treballadores del sector.

Aquest any per primera vegada, i a través de la recent APP llançada per part de la FPHIB, es podran consultar prèviament els llocs de recollida de donacions, informació que es veurà recolzada per notificacions a través dels dispositius mòbils dels usuaris, als quals se’ls informarà periòdicament dels punts concrets de la campanya.

Amb accions com aquesta la FPHIB , a més de treballar en el compliment dels seus propis objectius fundacionals, consistents a millorar les condicions de treball del sector, recolza altres estaments i organitzacions amb objecte social de benefici per al conjunt de la societat.

Font: FPHIB

Millores en la APP de la FPHIB i nova campanya promocional

Aquest mes hem realitzat diferents millores en la APP sobre prevenció de riscos laborals en el
sector d’hostaleria llançada recentment per part de la Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears.

D’una banda hem millorat substancialment l’apartat visual, fent més intuïtius tots els menús i continguts i, per una altra, hem introduït diferents millores com les “notificacions push”, la qual cosa suposarà que els usuaris de la APP estiguin informats a l’instant dels nous continguts que en ella es publiquin.

En matèria de publicitat, durant el mes de juliol es durà a terme una campanya promocional a través de la publicitat dinàmica duta a terme en diversos autobusos de línia regular, com són la línia 15, encarregada de realitzar el trajecte entre Palma i la Platja de Palma – Arenal, així com la línia 104, el trajecte de la qual discorre entre Palma i Calvía.

 

A través d’aquesta campanya es pretén, a més de donar a conèixer l’aplicació entre els treballadors, treballadores i empreses del sector, facilitar la seva descàrrega, a través d’un codi QR que, mitjançant un senzill escanejo, dirigirà als usuaris cap a les diferents plataformes de descàrrega.

Font: FPHIB