Arxiu de la categoria: Actualitat

La FPHIB se suma al Dia Internacional de la Dona

Avui, 8 de març, es commemora el Dia Internacional de la Dona. Des de la Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears volem sumar-nos als actes i revindicaciones que les dones lideraran en un dia com el d’avui.

Des de la Fundació som conscients de la importància de la dona en la societat i, de forma concreta, dins del sector d’hostaleria, on moltes tasques continuen sent desenvolupades gairebé en exclusiva per part de dones.

Per això podem afirmar que aquest sector depèn de forma directa de la participació d’aquestes i de la seva implicació en què els receptors dels serveis, els clients, els obtinguin amb la major professionalitat i diligència.

Disponibles les fitxes sobre riscos laborals en hostaleria adaptades

Després de la realització conjunta entre la Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears i la Fundació Amadip Esment, dels manuals sobre riscos laborals en el sector d’hostaleria adaptats, la Fundació ha realitzat una edició física de les fitxes que componen els principals riscos en les àrees funcionals de sala, neteja i jardineria.
Aquestes fitxes seran distribuïdes a través de les organitzacions sindicals i patronals que integren la FPHIB, així com a través de petició directa a la Fundació per part de les empreses interessades a disposar d’elles.
Per a això, tant a través del correu electrònic com dels telèfons de la Fundació, es podran sol·licitar aquells exemplars que siguin necessaris per a la seva col·locació en els centres de treball.

Presentats els Manuals de Riscos Laborals a Hotelería adaptats

En un acte celebrat avui dia 17 d’octubre, en la Esment Escola Professional de Palma de Mallorca, s’ha dut a terme la presentació dels Manuals de Prevenció de Riscos Laborals en el sector d’hostaleria adaptats.

En una col·laboració entre la Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears, la Fundació Amadip Esment i Planta Baixa Comunicació s’han desenvolupat aquests manuals en matèria de prevenció de riscos laborals per a treballadors i treballadores amb necessitats de suport especial.

Aquesta eina pretén ser d’utilitat perquè els usuaris de les mateixes, amb algun tipus de necessitat de suport i que es trobin desenvolupant les seves funcions laborals en el sector d’hostaleria, comprenguin de forma simple les mesures a adoptar per protegir la seva seguretat i salut als centres de treball.

Els manuals s’estructuren en forma de fitxes individuals perquè les empreses que les requereixin puguin disposar d’aquelles que s’adaptin a les seves necessitats de forma individual.

Els continguts poden ser descarregats a través d’aquest enllaç.

La APP de la FPHIB, finalista dels Premis Prevencionar

La APP en matèria de prevenció de riscos laborals en el sector d’hostaleria de les Illes Balears desenvolupada recentment per part de la FPHIB ha resultat finalista dels Premis Prevencionar.

Aquests premis, organitzats cada dos anys per part de les revistes Prevencionar i I-Saludable, reconeixen les millors pràctiques d’empreses i professionals en el camp de la seguretat, salut i benestar.

L’aplicació de la Fundació ha competit en diverses categories, conjuntament amb altres 367 candidatures i ha resultat finalista en la secció de Comunicació en Prevenció de Riscos Laborals.

Els premiats es donaran a conèixer en un acte celebrat a tal expresso el proper dia 5 d’octubre en la Gala dels Premis Prevencionar que se celebrarà a l’Auditori Ramón Areces de Madrid.

La APP es etroba per a la seva desacàrrega en les plataformes de Apple Store y Google Play, així com a Windows Mobile.

Font: FPHIB

Los accidentes laborales descienden en Baleares por primera vez en seis años

Balears ha reducido su índice de accidentes laborales durante el primer semestre de 2018 por primera vez en seis años, con un recorte que ha sido especialmente intenso en dos de los sectores que más empleo generan, como son la hostelería y la construcción, según los datos facilitados ayer por el conseller y la directora general de Trabajo, Iago Negueruela e Isabel Castro respectivamente. Pese a ello, las islas siguen teniendo la tasa de siniestralidad más alta de España, lo que explica que a partir de octubre se vaya a poner en marcha una nueva campaña de control sobre la construcción y para 2019 se esté preparando un aumento de las inspecciones en materia de seguridad laboral.

Un dato a tener en cuenta es que el índice de siniestralidad tiene en cuenta el número de accidentes laborales en relación a la cifra de trabajadores de alta en la Seguridad Social, y en este caso la bajada se cifra en un 5,6%. Pero pese al aumento del empleo (está en máximos históricos), en las islas bajan también las cifras absolutas de accidentes durante esos primeros seis meses, al pasar de los 9.577 de 2017 a los 9.412 del presente año.

La reducción más importante se ha dado en los siniestros de carácter leve, que son los que provocan que Balears sea la autonomía con los peores índices de toda España. En cifras absolutas, éstos han pasado de los 9.524 del pasado ejercicio a los 9.354 de presente. En los graves se ha dado una subida, al pasar de 50 a 53, los muy graves se mantienen sin cambios con un solo caso, y los mortales crecen de tres a cuatro. De estos últimos, dos corresponden al sector de la construcción, uno a la industria, y el cuarto no está vinculado a causas materiales del puesto de trabajo, dado que vino dado por un infarto.

Por lo que respecta al índice de siniestralidad (accidentes en relación a la cifra de trabajadores), la bajada general ha sido de un 5,6%, pero este recorte alcanza el 9,6% en la construcción, el 8,2% en la hostelería, otro 8,2% en la industria, un 3,8% en el conjunto del sector servicios, y solo sube en la agricultura en un 21,3%.

Por islas, el descenso en Mallorca es de un 5,7%, del 2,3% en Menorca, del 6,5% en Eivissa, y se da una subida del 20,1% en Formentera.

Un dato que se destaca es que la mejoría que se ha dado en la calidad del empleo balear, con más contratos indefinidos, es un factor que ha influido en la bajada de los accidentes, dado que la mayoría se producen cuando el asalariado lleva en su puesto entre seis días y tres meses.

Pese a destacar el carácter positivo de este descenso por lo que supone de cambio de tendencia, el conseller no ocultó que la situación balear sigue siendo negativa, por tratarse de la autonomía con el índice de siniestralidad más alto de España, de ahí que insistiera en que no se va a bajar la guardia, y que se van a intensificar las campañas de vigilancia. En este aspecto, agradeció la colaboración que en relación a este tema están prestando los sindicatos, las patronales sectoriales y las fundaciones de la construcción y de la hostelería. También puso en valor la próxima puesta en marcha del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral.

Fuente: Diariodemallorca.es

El Parlament aprova la Llei de Promoció de Seguretat i Salut en el Treball en les Illes Balears

El Parlament dels Illes Balears ha aprovat la Llei de promoció de la Seguretat i la Salut en el treball en les Illes Balears, que és el primer text normatiu d’aquestes característiques en la Comunitat, i que es va començar a tramitar a la fi del mes d’abril. Els principals objectius són, d’una banda, la reducció dels elevats índexs de sinistralitat que es registren a les Illes i, d’altra banda, millorar els mecanismes per a la detecció de malalties professionals, especialment en el sector de l’hostaleria.

La Llei estableix la creació i regulació de l’Institut Balear de la Seguretat i la Salut Laboral (IBASSAL), que quedarà adscrit a l’Adreça de Treball i Salut Laboral, i que permetrà una millor coordinació amb les autoritats sanitàries. El IBASSAL és un organisme autònom amb personalitat jurídica pròpia, que es configura com a òrgan científic i tècnic en matèria de prevenció de riscos laborals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El IBASSAL durà a terme una activitat preventiva i farà un seguiment; l’institut també executarà plans i programes de prevenció, coordinarà les competències en salut laboral, i promocionarà la igualtat entre dones i homes en matèria de prevenció.

Amb el IBASSAL es crearà també la Unitat de Malalties Professionals, que durà a terme activitats de recerca, estudi i control de malalties professionals i que complirà les funcions d’òrgan d’assessorament.

La Llei també promou la sensibilització sobre els valors de la seguretat i la salut en el treball, com la promoció i divulgació de valors relatius a la seguretat i salut en el treball a l’educació, campanyes públiques de sensibilització que emprin els mitjans de difusió necessaris per afavorir la integració de la prevenció de riscos laborals com a hàbit social, i accions promocionals que fomentin la participació de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives.

Quant a les mesures per al foment de la formació en seguretat i salut en el treball, es preveu la incorporació de continguts relatius a la prevenció de riscos laborals en l’ensenyament de règim general, com a educació infantil i bàsica, formació professional , ensenyament universitari, educació de persones adultes i formació del professorat.

Font: Caib.es