El INSST edita la Guia per a la gestió i avaluació dels riscos ergonòmics i psicosocials en el sector hoteler

Al novembre de 2017, i integrada en la Mesa per la Qualitat en l’Ocupació, es va constituir la Mesa per la Qualitat en l’Ocupació en el Sector de l’Hostaleria (d’ara endavant, la Mesa). Aquesta Mesa té un caràcter tripartit i paritari. El seu objectiu és analitzar qüestions relatives a la millora de les condicions de […]

Llegir més

FPHIB a les xarxes sociales

                                                                    10 anys de la FPHIB