Publicat l’Acta núm. 22 de la Comissió Paritària de XV C. c. sectorial d’hostaleria de les Illes Balears

El passat 7 de novembre de 2020 es va publicar en el Butlletí Oficial dels Illes Balears la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears, i la publicació de l’Acta número 22 de la […]

Llegir més

FPHIB a les xarxes sociales

                                                                    10 anys de la FPHIB