Avís important sobre el procediment de recaptació de quotes empresarials i l’acord de pròrroga de l’exoneració de quotes a la FPHIB.

Amb motiu de la crisi sanitària global originada per el COVID-19, la Comissió Permanent de la FPHIB va acordar el passat 2 d’octubre de 2020 prorrogar l’exoneració de realitzar aportacions econòmiques empresarials fins al 31 de gener de 2021, ampliant així l’exoneració aprovada el mes de maig passat per al període comprès entre els mesos […]

Llegir més

FPHIB a les xarxes sociales

                                                                    10 anys de la FPHIB